Juss-skepsis til krav om tariffavtale ved innkjøp i Hordaland

Anbud365: Juss-skepsis til krav om tariffavtale ved innkjøp i HordalandHordaland fylkeskommune med fung. fylkesordfører Pål Kårbø (Kr.F.) i spissen har gjort vedtak i forbindelse med ny innkjøpspolitikk. På ett av punktene har Advokatfirmaet Thommessen meldt tvil om det holder rent juridisk.

Skriv ut artikkelen

Et benkeforslag som ble vedtatt da Hordaland fylkesting tidligere i år behandlet forslag til ny innkjøpspolitikk for fylkeskommunen, har hittil gitt hodebry og en juridisk betenkning. I betenkningen heter det at fylkestinget synes å ha truffet et pålegg om at leverandørene må slutte seg til landsdekkende tariffavtale. Det kan by på utfordringer å legge noe slikt til grunn, heter det, og anbefalingen går ut på at det bør gjøres en ny vurdering av hva man ønsker å oppnå med beslutningen.

Bakgrunnen var et forslag fra partiet Rødt ved behandlingen av forslaget til ny innkjøpspolitikk for Hordaland fylkeskommune. Forslaget, som samlet flertall (A, SV, R, V, MDG), lød slik: «Tillegg: Hordaland fylkesting går inn for at hovedregelen ved fylkeskommunale innkjøp/oppdrag er at det blir stilt krav om at det ligg føre norsk landsdekkjande tariffavtale.»

Fylkeskommunen bad Advokatfirmaet Thommessen om en juridisk betenkning. – Vi er av Hordaland fylkeskommune bedt om å vurdere beslutning i fylkestinget med pålegg om at fylkeskommunale leverandører må være tilsluttet norsk landsdekkende tariffavtale, skriver advokatfirmaet i notatet, som Anbud365 har fått tilgang til.  Betenkningene r ikke realitetsbehandlet ennå. Det vil først vil skje når rådmannen legger fram en sak for tinget til høsten. Første fylkestingsmøte er berammet til oktober.

Juridiske betenkning

Thommessen skriver i sitt notat at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår stiller et alminnelig krav om at oppdragsgiver skal stille krav om at leverandøren benytter tariffestede vilkår. Fylkestinget synes å ha truffet et pålegg om at fylkeskommunens leverandører også må slutte seg til landsdekkende tariffavtale, heter det, og:

– Anskaffelsesforskriften inneholder for så vidt intet formelt og spesifikt forbud mot å stille krav til leverandøren om slike kontraktsvilkår. Eventuelle anskaffelsesrettslige skranker må derfor identifiseres med utgangspunkt i de generelle kravene i lov om offentlige anskaffelser § 4, særlig kravet om likebehandling som fortolket i lys av prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-avtalen artikkel 4. Videre vil EØS-avtalens bestemmelser om de fire friheter kunne stenge for et slikt krav jf. særlig krav om fri fly av tjenester i EØS-avtalen artikkel 36.

I strid med likebehandlingsprinsippet?

Etter advokatfirmaets syn vil et krav om tilslutning til en norsk landsdekkende tariffavtale mest nærliggende være uforenlig med reglene om de fire friheter EØS-avtalen, særlig reglene fri utveksling av tjenesteytelser i EØS-avtalen artikkel 36. Kravet vil også mest nærliggende være i strid med kravet om likebehandling i regelverket om offentlige anskaffelser.

Dersom målsettingen er å sikre arbeidstakere rettigheter utover det som følger av dagens forskriftsverk, mener advokatfirmaet, kan det være hensiktsmessig å klargjøre dette i større grad enn hva som er tilfellet i det foreliggende pålegget. Etter deres syn er det flere mulige utfordringer forbundet med å implementere den foreliggende beslutningen i fylkeskommunens innkjøpstrategi. – Dette kan tilsi at det bør gjøres en ny vurdering av hva man ønsker å oppnå med beslutningen, og hvordan denne målsettingen best kan realiseres, fremgår det av den juridiske betenkningen.

Bli den første til å kommentere på "Juss-skepsis til krav om tariffavtale ved innkjøp i Hordaland"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.