Kampfly-kjøp gav sterk vekst i offentlige innkjøp – opp 23 mrd fra 2016 til 2017

Anbud365: Kampfly-kjøp gav sterk vekst i offentlige innkjøp – opp 23 mrd fra 2016 til 2017Den klare veksten i staten skyldes i stor grad økning i investeringene. Særlig gjelder dette Forsvaret – der leveransen av seks nye kampfly bidro til sterk vekst i 2017. Bildet viser testflyging av den første norske F-35 i 2015 (foto: Kaszynzki, Lockheed Martin).

Skriv ut artikkelen

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016, tilsvarende 4,5%, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til Forsvaret er en av forklaringene til den sterke veksten.

I statsforvaltningen vokste de samlede innkjøpene med i overkant av 6% fra 2016 til 2017, viser statistikk over offentlige innkjøp. Den klare veksten i staten skyldes i stor grad økning i investeringene. Særlig gjelder dette Forsvaret – der leveransen av seks nye kampfly bidro til sterk vekst i 2017. Av store investeringer i staten utenom Forsvaret kan nevnes nytt nasjonalmuseum og nybygg i forbindelse med samlokaliseringen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet.

Kommuneforvaltningen økte sine innkjøp med 5,2% fra 2016 til 2017 og endte på drøyt 202,4 mrd. Det utgjør en andel på 38,7% av de samlede innkjøp – mot statens andel som er på 40,9 når det gjelder forvaltningen, som samlet står for 86% av det samlede offentlige beløp som gikk til anskaffelser i 2017.

Innkjøpene utgjør over 16% av BNP i 2017 – den høyeste andelen de siste fem årene.

Utviklingen siden 2013

Kjøp av varer og tjenester i offentlig forvalting økte med 13,9 milliarder eller 6,6% fra 2016 til 2017. Vare- og tjenestekjøp i offentlig forretningsdrift ble redusert med 917 millioner, eller 2%. Bruttoinvesteringene i offentlig forvalting økte, men falt i offentlig forretningsdrift. De siste fem årene har offentlig forvaltning stått for en stadig større andel av de samlede innkjøpene, mens forretningsdriftens andel har blitt redusert. I perioden 2013 til 2017 økte offentlige innkjøp med 19,2%. Mens forretningsdriftens innkjøp viser en nedgang på 14,2% i perioden, øker forvaltningens andel med 27,3%.

Kjøp av varer og tjenester i oljesektoren ble redusert fra 2016 til 2017. Bruttoinvesteringene i fast realkapital i oljesektoren opplevde en nedgang på om lag 4,5% siden 2016, eller i underkant av 1,3 milliarder. Kjøp av varer og tjenester i den statlige forretningsdriften utenom oljesektoren økte med nesten 700 millioner, en økning på i overkant av 13%, ifølge SSB.

Denne statistikken vil fra og med 2019 inngå i statistikken «Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter», og vil ikke lenger bestå som egen statistikk.

Statistikken viser størrelsen og sammensetningen av offentlige innkjøp. Offentlige innkjøper summen av produktinnsats, produktkjøp til husholdninger og bruttoinvesteringer i fast realkapital for offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift.

Bli den første til å kommentere på "Kampfly-kjøp gav sterk vekst i offentlige innkjøp – opp 23 mrd fra 2016 til 2017"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.