Kan ikke gi unntak fra anskaffelsesreglene ved kommunesammenslåing

Anbud365: Kan ikke gi unntak fra anskaffelsesreglene ved kommunesammenslåingGjeldende regler for interkommunalt samarbeid åpner for at kommuner som skal slås sammen, kan velge å samarbeide på ulike måter før sammenslåingen trer i kraft, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Klæbu og Trondheim kommuner.

Skriv ut artikkelen

To Trøndelagskommuner bad om en midlertidig forskrift til anskaffelsesloven, som kunne åpne for unntak fra loven i den gjenstående del av kommunesammenslåingen. Det ville statsråd Monica Mæland ikke etterkomme, og konstaterer i sitt svar at det ikke finnes hjemmel for å gi unntak for anskaffelsesreglene i slike tilfeller. Bruk i stedet handlingsrommet i regelverket, skriver hun, f.eks. adgangen til endring i kontrakter.

Klæbu kommune og Trondheim kommune skal bli en kommune fra 1.1.2020. Samordning av driften på enkelte områder før selve sammenslåingstidspunktet er nødvendig av flere årsaker, fremgår det av et brev de to kommunene har sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En slik samordning vil også måtte innebære at Klæbu kommune lovlig kan benytte de samme leverandører som Trondheim kommune har i dag, fordi så vel IKT-drift som teknisk drift avhenger av eksterne leverandører i stor grad.

Ikke tilpasset kommunesammenslåingene

Dagens lov om offentlige anskaffelser med eksisterende forskrifter hjemler ikke at kommunene kan inngå avtaler der Trondheim kommune leverer driftstjenester til Klæbu kommune, fremholder kommunene i sitt brev. Dette gjelder både driftstjenester utført av Trondheim kommune i egenregi og driftstjenester ved at Klæbu kommune kunne tre inn i Trondheim kommunes løpende avtaler med leverandører.  De to kommunene opplever at regelverket ikke er tilpasset de mange kommunesammenslåinger som nå skal gjennomføres, og ber departementet vurdere å utarbeide en forskrift til loven som åpner for at det gjøres følgende unntak i loven under den gjenstående del av sammenslåingsprosessen:

  • Kommuner som skal slås sammen kan tre inn i hverandres innkjøpsavtaler uten forutgående konkurranseutsetting.
  • Kommuner som skal slås sammen kan utføre driftsoppgaver for hverandre uten forutgående konkurranseutsetting.

– Vi anser at en slik midlertidig og tidsavgrenset forskrift ville lettet sammenslåingsprosessen betydelig, ville trygget ansatte, spart kommunene samlet sett for betydelige beløp og lettet samspill og kompetanseoverføring mellom ansatte i kommunenes driftsorganisasjoner, konstaterer kommunene, som mener at en slik forskrift må derfor komme i løpet av kort tid om den skal ha den tilsiktede virkning.

Departementets svar

I sitt svarbrev nevner ikke kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland konkret forslaget om en midlertidig forskrift, men skriver:

– Når det gjelder forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser, er det departementets vurdering at det ikke finnes hjemmel for å gi unntak for anskaffelsesreglene for kommuner som skal slås sammen, verken i anskaffelsesregelverket eller etter inndelingsloven § 17. Kommunene må dermed søke å utnytte det handlingsrommet anskaffelsesreglene gir, blant annet når det gjelder adgangen til endring i inngåtte kontrakter. Videre viser jeg til at gjeldende regler for interkommunalt samarbeid åpner for at kommuner som skal slås sammen, kan velge å samarbeide på ulike måter før sammenslåingen trer i kraft.

Bli den første til å kommentere på "Kan ikke gi unntak fra anskaffelsesreglene ved kommunesammenslåing"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.