Kan ikke tildele kontrakter fordi de er lokale; legg til rette for konkurranse

Anbud365: Kan ikke tildele kontrakter fordi de er lokale; legg til rette for konkurranseKan ikke tildele kontrakter fordi de er lokale; legg til rette for konkurranse

Skriv ut artikkelen

Det er ikke et rettstomt rom under den nasjonale terskelverdien på 1,3 mill. Man kan ikke tildele kontrakter til lokale leverandører fordi de er lokale. Det er konkurranse som gjelder også under den nasjonale terskelverdien – det stimulerer lokalt næringsliv. Oppdragsgivere bør sikre at så mange som mulig blir invitert med. Slik kommenterer NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes, en tilsynelatende økende interesse for å prioritere lokalt næringsliv.

En rekke presseoppslag og revisjoner av anskaffelsesstrategier i høst har rettet oppmerksomheten mot å prioritere lokale bedrifter når det offentlige gjør anskaffelser. Bakgrunnen er generelt et ønske om å sikre lokalt næringsliv og arbeidsplassene (på bekostning av andre, gjerne store foretak utenfra), spesielt et ønske nå i pandemi-tider, der lokalt kjøp kan fremstå som støtte til overlevelse av stedlig næringsliv. Kravet kommer fra politikere og næringsliv. Det er også ytret ønske om å heve den nasjonale terskelverdien for i større grad å kunne åpne for kontrakter til de lokale.

I flere av medieoppslagene fremgår det at man ved anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene lite kan gjøre for å prioritere lokalt næringsliv, mens man derimot under disse verdiene har større muligheter.

Legges til rette for alt næringsliv

– NHOs standpunkt er klart, slår Gjønnes fast. Det må legges til rette for at alt næringsliv kan delta, både små og store. I dag er det vanskelig for de mindre bedriftene å komme inn på det offentlige markedet, derfor kan oppdragsgivere benytte verktøykassa som ligger i anskaffelsesforskriften. Det kan være å legge til rette for regionale parallelle rammeavtaler og oppdeling av kontrakt. Oppdragsgiver må vurdere risikoen i anskaffelsen. Men man kan ikke tildele kontrakter til lokale leverandører fordi de er lokale.

Når det gjelder uttalelsen om å heve terskelverdien for å kunne gi deler kontrakter til lokale bedrifter, er svaret også klart, ifølge advokat Gjønnes: – Det er ikke et rettstomt rom under nasjonal terskelverdi. Det er ingen kunngjøringsplikt under 1, 3 mill, noe som gjør at lokale bedrifter har problemer med å finne kontraktene. Konkurranse om kontraktene under nasjonal terskelverdi derimot, stimulerer lokalt næringsliv. Slik det er i dag må oppdragsgivere sikre at så mange som mulig blir invitert med. Man skal huske at man ikke kan invitere de samme bedriftene hver gang.

Noen grunnleggende prinsipper

Gjønnes har utarbeidet et skriv om hvordan oppdragsgiver må forholde seg til slike anskaffelser. Det dreier seg om hvilke regler som gjelder under nasjonal terskelverdi.

– Anskaffelsesloven uttrykker at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, heter det i NHO-skrivet. Oppdragsgiver skal sørge for at det er konkurranse om kontraktene, noe som innebærer at den må gjøres kjent for et rimelig antall leverandører. Kravet til konkurranse gjelder så langt som mulig. Det betyr at kun unntaksvis vil oppdragsgiver kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. Oppdragsgiver kan henvende seg direkte til flere leverandører eller kunngjøre konkurransen. Hvor mange leverandører som bør delta i en konkurranse, vil avhenge av verdien og omfanget av kontrakten, kompleksiteten og arten..

Viktige prinsipper

Forholdsmessighetsprinsippet kan tilsi at det må innhentes tilbud fra flere ved høye verdier, mens likebehandlingsprinsippet dekker både diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og usaklig forskjellsbehandling på annet grunnlag. Prinsippet skal sikre at alle potensielle leverandører gis like muligheter og at like tilfeller behandles likt. Det betyr at lik informasjon skal gis til alle, og at evaluering av tilbud vektlegges på samme måte overfor alle tilbydere.

Bli den første til å kommentere på "Kan ikke tildele kontrakter fordi de er lokale; legg til rette for konkurranse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.