Kan komme standardiserte minimumskrav for å få økt andel grønne anskaffelser

Anbud365: Kan komme standardiserte minimumskrav for å få økt andel grønne anskaffelserStortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) spurte og næringsminister Jan Christian Vestre svarte – om det skjer noe for å gjøre offentlige innkjøp mer bærekraftige.

Skriv ut artikkelen

Kanskje kan det komme sentralt fastsatte, standardiserte minimumskrav for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Slike krav kan egne seg for prioriterte innkjøpskategorier der markedene er modne og hvor det er behov for at offentlige oppdragsgivere drar i samme retning. Dette sa næringsminister Jan Christian Vestre i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Det kan komme endringer i anskaffelses-regelverk og -praksis for å støtter klima- og miljømålene.

Statsråden svarte på et spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om hvilke konkrete endringer han vil foreta seg for å gjøre offentlige innkjøp mer bærekraftige? Utgangspunktet var bl.a. Riksrevisjonens kritikk i sin nylige rapport om grønne, offentlige innkjøp.

Næringsministeren sa seg enig i at mange offentlige oppdragsgivere kan jobbe bedre med å få en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. For at offentlig sektor skal gjennomføre flere klima- og miljøvennlige anskaffelser kreves det økt kompetanse om hvilke krav som bør stilles i hvilke anskaffelser og om hvordan handlingsrommet i regelverket kan utnyttes, konstaterte han, og slo fast at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), spiller en nøkkelrolle i det grønne kompetanseløftet for innkjøpere i Norge.

Veiledning, sertifisering …

DFØ tilbyr støtte til offentlige innkjøpere igjennom tiltaket «Grønt kompetanseløft» som inneholder bl.a. en veiledning om hvordan innkjøpere skal komme i gang med grønne anskaffelser. DFØ har også ansvaret for en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser, der bærekraft er en del av opplæringen. I 2021 opprettet DFØ også en sparretelefon der innkjøpere kan ringe inn og diskutere bærekraft og konkrete anskaffelser med en av DFØs fagpersoner. I tillegg har DFØ utarbeidet en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser i tett samarbeid med Miljødirektoratet.

– Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp arbeidet DFØ gjør på det grønne kompetanseløftet i styringsdialogen. Alle som jobber med innkjøp i offentlig sektor bør gjøre nytte av DFØs tilbud om veiledning, maler og nettverk, fremhevet næringsminister Vestre, og:

Minimumskrav

– For å sikre at offentlige oppdragsgivere bruker sin markedsmakt på en enhetlig måte kan det være hensiktsmessig å etablere sentralt fastsatte, standardiserte minimumskrav på prioriterte innkjøpskategorier omtalt i handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Standardiserte minimumskrav vil kunne egne seg for innkjøpskategorier der markedene er modne og hvor det er behov for at offentlige oppdragsgivere drar i samme retning for å oppnå klima- og miljømål.

Statsråden opplyste også at Regjeringen vurderer hvordan det er hensiktsmessig å endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at det støtter klima- og miljømålene.

Bli den første til å kommentere på "Kan komme standardiserte minimumskrav for å få økt andel grønne anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.