Kjørte anskaffelse uten å sjekke budsjettdekning først

Anbud365: Kjørte anskaffelse uten å sjekke budsjettdekning førstIvan Haugland er ordfører i Leirfjord kommune, som har fått kritikk fra Revisjon Midt-Norge bl.a. for gjennomføring av en anskaffelse før kostnadskalkyle ble gjort.

Skriv ut artikkelen

Nordlands-kommunen slo til med en anskaffelse uten først å ha gjort en kostnadskalkyle, dvs. vurdert om det var budsjettdekning. Først etter avsluttet konkurranse kom det for en dag at påtenkt bevilgning ikke ville holde. Internkontrollen har sviktet, påpeker Revisjon Midt-Norge i en rapport, der det også fremgår at det er brudd på kommunelovens bestemmelse om budsjettets bindende virkning.

Leirfjord er en kommune på Helgeland i Nordland med om lag 2200 innbyggere. Bakgrunnen for at kommunens kontrollutvalg bad Revisjon Midt-Norge se nærmere på et større samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Helgeland Kraft Vannkraft (HKV) hvor Helgeland Kraft Vannkraft skal etablere ladestasjon, bobilparkering og lekeplass. Leirfjord kommune skulle etablere et servicebygg og kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse

Kontraktsverdi 1,3 mill

Det forelå imidlertid ingen kostnadskalkyler før anskaffelsesprosessen for servicebygget ble igangsatt i mars 2023, fremgår det av revisorrapporten. Kontraktsverdien var anslått til 1,3 mill eks. mva. To tilbud kom inn og kontrakt inngått.

I tillegg til kontrakt for servicebygget har det blitt gjennomført anskaffelser knyttet til prosjektering, byggherreombud, SHA-koordinator og byggeledelse. For prosjektering ble HKV sin rammeavtale benyttet. Kommunedirektøren begrunner dette med at HKV har rammeavtaler med konsulent og entreprenør for flere tilsvarende anlegg, og at dette ikke kom i konflikt med kommunens egne rammeavtaler. For byggherreombud, SHA-koordinator og byggeledelse gjorde kommunen avrop på egen rammeavtale for disse områdene.

Bevilgningen sprakk

Etter at konkurransen om servicebygget var gjennomført, ble det klart for administrasjonen at bevilgningen ikke ville holde, skriver revisor. I saksfremlegget til formannskapet ble det ikke gitt annen årsaksforklaring til kostnadsoverskridelsene enn at det opprinnelige budsjettet på 2,0 mill ikke var basert på «noen nærmere kalkulasjon av kostnader før tiltaket ble innarbeidet i budsjettet ettersom dette var på et tidlig stadium».

Revisor kan, heter det, ikke se at administrasjonen styrte prosjekteringen opp mot det beløpet som var bevilget, noe som betyr at internkontrollen har sviktet. Spørsmålet om budsjettdekning ble ikke vurdert før anskaffelsesprosessen ble igangsatt, noe Revisjon Midt-Norge ikke finner forenlig med kommunelovens bestemmelse om budsjettets bindende virkning. Revisor har imidlertid forståelse for at tiden var knapp og usikkerheten stor, og at det enkleste var å gjøre opp status med større treffsikkerhet etter at tilbud om servicebygg etter gjeldende planer var innhentet.

Bli den første til å kommentere på "Kjørte anskaffelse uten å sjekke budsjettdekning først"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.