Klaget på valg av evalueringsmodell, tapte i retten

Anbud365: Klaget på valg av evalueringsmodell, tapte i rettenKonkurransegrunnlaget ga ingen nærmere beskrivelse av hvilken metode Bane NOR ville benytte for å evaluere tildelingskriteriet for pris, og ett av tvistepunktene i saken er om den evalueringsmetoden som ble benyttet var i strid med anskaffelsesreglene, heter det i omtalen av en sak for Oslo tingrett.

Skriv ut artikkelen

965-Avgjoerelse

Valg av evalueringsmodell i en anskaffelse var tema i en erstatningssak for Oslo tingrett nylig. Saksøker, som var innstilt som nummer to etter evalueringen, mente modellen favoriserte vinneren. I kvalitet sto de to konkurrentene ganske likt, ble det hevdet fra saksøkers side, men modellen gav den betydelige prisforskjellen i saksøkers favør ikke stort nok utslag. Retten kom imidlertid til at det ikke var skjedd brudd på anskaffelsesregelverket i forbindelse med bruk av evalueringsmodellen.  Noe erstatning kom derfor ikke på tale for saksøker.

Saken (19-081301TVI-OTIR/04) gjaldt et erstatningskrav fra svenske Bombardier Transportation AB mot Bane NOR. Den aktuelle anskaffelsen inngår i Bane NORs arbeid med å skifte ut signalanleggteknologi og innfase et nytt signalanlegg for hele Norge.

Bombardier hevder å ha lidt et tap som følge av feil begått av Bane NOR i forbindelse med anskaffelsen og krever prinsipalt erstatning for den positive kontraktsinteresse for brudd på prinsippet om forutberegnelighet i forbindelse med valg av evalueringsmetode. Subsidiært kreves det erstatning for den negative kontraktsinteresse for brudd på konkurransens regler om sidetallsbegrensinger.

Evalueringsmetoden

Tildelingen av kontrakten skulle etter konkurransegrunnlaget skje til det økonomisk mest fordelaktige budet. Kontrakt skulle tildeles det økonomisk mest fordelaktige bud basert på tildelingskriteriene Quality of Technical Solutions (30 %), Cost (30 %) og Project Execution (40 %). Konkurransegrunnlaget ga ingen nærmere beskrivelse av hvilken metode Bane NOR ville benytte for å evaluere tildelingskriteriet «Cost», og ett av tvistepunktene i saken er om den evalueringsmetoden som ble benyttet var i strid med anskaffelsesreglene.

For hvert av tildelingskriteriene ble det oppstilt dokumentasjonskrav. For enkelte punkter var det oppgitt et maksimalt antall sider for besvarelsen. Det andre tvistepunktet i saken er knyttet til om sidetallsbegrensningen var absolutte krav og om unnlatelsen av å klargjøre dette er i strid med anskaffelsesreglene.

En metode for pris og en for kvalitet

Bane NOR besluttet 15. mars 2018 å tildele kontrakten til Alstom. Av evalueringsrapporten fremgikk det hvilke evalueringsmetoder som var blitt benyttet, og hvordan tilbudene var blitt evaluert. For å evaluere tilbudene fastsatte Bane NOR en evalueringsmetode for pris og en metode for kvalitet.

Det fremgår av rapporten at Alstom tilbud hadde en pris på MNOK 1821 mens tilbudet fra Bombardier hadde en pris på MNOK 1524. Dette ga Alstom 6,4 poeng under tildelingskriteriet «Cost», mens Bombardier fikk 7,1 poeng. Under tildelingskriteriene «Quality of Technical Solution» og «Project Execution» oppnådde Alstom henholdsvis 5,4 og 5,5 poeng, mens Bombardier hadde en score på 4,9 og 5,3 poeng. Bane NOR benyttet deretter dataverktøyet Expert Choice til å omregne poengsummene til prosent.

Uenig i tildelingen

Bombardier var uenig i tildelingen. I følge Bombardier var Alstoms tilbud 18,7 % dyrere (287 MNOK) enn Bombardiers tilbud og det var etter deres syn liten forskjell i kvalitet. Ved omregning til poeng ga forskjellen kun en differanse på 0,72 som vil si 7,2 % av den anvendte poengskalaen.

Det ble også utarbeidet en metode for evaluering av tilbudene under kriteriene Quality of Technical Solution og Project Execution, samlet omtalt som Kvalitet. Det er opplyst i saken at flere tusen kvalitetskrav som skulle evalueres. For hvert at tildelingskriteriene ble det oppstilt dokumentasjonskrav. For flere av punktene som skulle besvares av tilbyderne er det oppgitt maksimalt antall sider for dokumentet.

Vurderingstemaet i saken

Retten la til grunn at vurderingstemaet i saken var om overtredelsen er «åpenbar og grov» og at terskelen for ansvar er høy, likeledes at Bane NOR har et vidt innkjøpsfaglig skjønn med hensyn til å fastsette hvilken evalueringsmetode som skal benyttes i en konkret sak og hvordan de ulike elementene i anbudet skal evalueres etter den valgte metoden.

Det er ikke avgjørende om evalueringsmodellen er riktig objektivt sett så lenge den gir en saklig og forsvarlig vurdering i det enkelte tilfellet og at den er i samsvar med de grunnleggende kravene. Risikoen for at den valgte modellen ikke gir oppdragsgiver det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, er ikke tilstrekkelig, skriver Oslo tingrett.

Retten kom til at valg av evalueringsmodell og bruken av denne var basert på lovlige og saklige hensyn og at det ikke foreligger et «tilstrekkelig kvalifisert» brudd på anskaffelsesreglene. Forholdet mellom prisdifferansen og differansen i poeng kan i seg selv ikke være avgjørende for om evalueringen er i strid med anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Klaget på valg av evalueringsmodell, tapte i retten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.