Klare forventninger fra viktige aktører til etisk handel-prosjekt

Anbud365: Klare forventninger til etisk handel-prosjekt fra viktige aktørerSom en stor offentlig virksomhet har vi noe mer ressurser enn andre, men ser også at vi fortsatt har mye å lære om risikovurderinger og oppfølging av risikoutsatte leverandørkjeder, sier Eva Carina Aune, seniorrådgiver i Statsbygg. Hun viser til prosjektet «Samarbeid og koordinering – etiske krav i offentlige anskaffelser» under ledelse av seniorrådgiver Magne Paulsrud i IEH.

Skriv ut artikkelen

Viktige aktører innen offentlige anskaffelser har store forventninger til prosjektet «Samarbeid og koordinering – etiske krav i offentlige anskaffelser» i regi av Initiativ for etisk handel:

  • Fra NTNU heter det bl.a. at de forventer å lære mer om hvordan andre i sektoren løser oppgaver rundt ivaretakelsen av §5.
  • Statsbygg har også fortsatt mye å lære om risikovurderinger og oppfølging av risikoutsatte leverandørkjeder.
  • Akershus fylkeskommune forventer at prosjektet gjør dem bedre i stand til å nå sine mål på dette området.
  • Stavanger kommune håper å kunne høste en del verdifulle erfaringer og innspill fra andre i samarbeidet slik at kontraktsoppfølgingen blir mer systematisk og effektiv.

Slik Anbud365 fortalte nylig fortalte, har Initiativ for etisk handel (IEH) satt i gang forprosjektet med arbeidstittel «Samarbeid og koordinering – etiske krav i offentlige anskaffelser» under ledelse av seniorrådgiver Magne Paulsrud i IEH. Et konkret forslag til prosjekt ventes å foreligge til høsten, og dette skal først sendes på høring til medlemmene.

En ekspertgruppe med representanter for IEHs medlemmer er oppnevnt.  I tillegg til representanter for IEH, er følgende virksomheter representert: NTNU, Statsbygg, Sykehusinnkjøp, Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Bærum. Anbud365 har utfordret noen av medlemmene i gruppen til å kommentere prosjektet som er satt i gang. Vi ville vite hvorfor dette er viktig arbeid når det gjelder anskaffelser, hvorfor det er verd å prioritere å delta i arbeidet, hva virksomheten kan bidra med – og eventuelle forventninger til arbeidet.

Hege Øye Berg, innkjøpsrådgiver i Akershus fylkeskommune:

– Vi er opptatt av etiske krav i anskaffelser både for å sikre ivaretagelse av anskaffelseslovens krav og fordi det fra politisk hold er besluttet at vi skal ta samfunnsansvar gjennom å etterspørre varer som fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Fylkeskommunen skal også være villig til å betale mer for å sikre at vi mottar bærekraftige og samfunnsansvarlige leveranser dersom det er nødvendig. Videre er det besluttet at FNs bærekraftsmål skal danne grunnlag for samfunnsutviklingen i nye Viken fylkeskommune.

Hun understreker at det er krevende og kostbart å foreta oppfølging og kontroll av alle ledd i produksjonskjeden for et produkt. Det er derfor nedfelt i vår anskaffelsesstrategi at vi skal samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere for å koordinere innsats og dele kompetanse. Akershus fylkeskommune representerer det regionale forvaltningsnivået, og bidrar sammen med de andre virksomhetene til at alle tre forvaltningsnivåer med sine ulike ansvarsområder er representert i prosjektet.

– Akershus fylkeskommune forventer at prosjektet gjør oss bedre i stand til å nå våre mål på dette området, fastslår Øye Berg.

Eva Carina Aune, seniorrådgiver i Statsbygg:

– I offentlig sektor har vi innkjøpere med kappe ressurser og begrenset kompetanse om etisk handel, og vi har innkjøpere med noe mer ressurser og kanskje god kompetanse. Det er mye å hente på et samarbeid på dette området. For det første er det ressursbesparende både for oppdragsgivere og leverandører dersom det offentlige kan samkjøre og koordinere risikovurderinger og oppfølging av risikoutsatte leverandørkjeder. For det andre vil man kunne oppnå større effekter for de som blir berørt, dersom det er en samlet offentlig sektor som følger opp og påpeker behov for forbedringer.

Aune forteller at Statsbygg mener at det er viktig å få i gang et samarbeid på dette området, og ønsker å bidra til at det kommer i stand. – Som en stor offentlig virksomhet har vi noe mer ressurser enn andre, men ser også at vi fortsatt har mye å lære om risikovurderinger og oppfølging av risikoutsatte leverandørkjeder, sier hun.

Tove Strømman, rådgiver i NTNU:

– Offentlig sektor er pålagt å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter, samt fremme miljøhensyn. Derfor forsøker vi med denne gruppen å lære av hverandre, og i den forbindelse undersøker vi blant annet om det er mulig å dele på oppfølgingen av etiske krav i utlyste anskaffelser.

– For NTNU sin del, fremholder hun, ser vi at vi har kommet et stykke på vei med å ha gode rutiner og vi satser på god oppfølging, men vi har fortsatt mye å lære vi også, og vi ser at vi kan bli enda flinkere og vi tror vi kan bidra med det vi har erfart så langt. NTNU har nedfelt i sin anskaffelsespolitikk at vi skal bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål, og at fokus på etisk handel er en måte å gjøre det på, samt at det er effektivt å samarbeide med andre aktuelle nasjonale og sektor-aktører.

Om forventningene sier Strømman at hun og NTNU forventer at gruppen og medlemmene etterhvert skal kunne dele på oppfølgingen, og vi forventer å lære mer om hvordan andre i sektoren løser sine oppgaver rundt ivaretakelsen av §5.

Emilia Johanne Tufto, rådgiver, Stavanger kommune:

– Den store innkjøpsmakten som det offentlige har, gir mulighet til å påvirke arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøforhold i globale leverandørkjeder. I tillegg til å sikre effektiv ressursbruk, ønsker vi å ta et aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. Vi mener også etiske krav i kontraktene bidrar til å styrke publikums tillit til at kommunen forvalter skattepengene på en hensiktsmessig måte.

Hun poengterer at effektivt arbeid med etisk handel stiller krav til kunnskap. Stavanger kommune er i dag i jevnlig kontakt med IEH og øvrige fagnettverk. – Vi mener gruppearbeidet vil øke vår kompetanse på området. I tillegg mener vi det er et kollektivt ansvar å jobbe med etisk handel, og at det derfor er naturlig å utveksle/dele erfaringer med andre kommuner og instanser som jobber med dette, sier hun og legger til:

– Å stille etiske krav er enkelt. Det er oppfølgingen som er utfordrende. Vi håper å kunne høste en del verdifulle erfaringer og innspill fra andre i samarbeidet slik at kontraktsoppfølgingen blir mer systematisk og effektiv.

Bli den første til å kommentere på "Klare forventninger fra viktige aktører til etisk handel-prosjekt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.