Knusende kritikk fra Riksrevisjonen for kjøp av konsulenttjenester

Anbud365: Knusende kritikk fra Riksrevisjonen for kjøp av konsulenttjenesterEtter å ha gransket konsulentkjøpene til Direktoratet for e-helse, kommer Riksrevisjonen med anbefalinger til hvordan direktoratet før innrette sin anskaffelsespraksis. På bildet riksrevisor Per-Kristian Foss.

Skriv ut artikkelen

Riksrevisjonen har funnet omfattende og gjennomgående feil, og brudd på reglene er avdekket i 11 av 14 anskaffelser av konsulenttjenester. Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og har ikke god nok styring og kontroll med anskaffelsene. Det er konklusjonen som Riksrevisjonen er kommet til etter å ha gransket direktoratets konsulentkjøp.

Riksrevisjonen har nettopp lagt frem to rapporter som berører hvordan Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse har styrt og hatt kontroll med utviklingen av e-helse mot målene i Én innbygger – én journal:

Den ene rapporten er en undersøkelse av Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger – én journal. Målet med denne undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar sitt ansvar for å nå målene i Én innbygger – én journal.

Den andre rapporten er en undersøkelse av anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for ehelse. Målet med denne undersøkelsen har vært å undersøke om Direktoratet for e-helse kjøper og styrer konsulenttjenester i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket i staten

Regelbrudd

Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og har ikke god nok styring og kontroll med anskaffelsene, konkluderer Riksrevisjonen, som har undersøkt 14 anskaffelser til en verdi av 390 millioner kroner. Det er funnet omfattende og gjennomgående feil, og brudd på reglene er avdekket i 11 av de 14 anskaffelsene.

Direktoratet:

  • har brutt prinsippene i anskaffelsesloven om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet
  • har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører
  • sikrer ikke tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene

Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen retter kritikk mot Direktoratet på et nivå som er det tredje sterkeste som kan ramme en statlig virksomhet, nemlig «sterkt kritikkverdig». Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket, ikke har tilstrekkelig kostnadskontroll og er avhengig av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører, heter det.

En rekke anbefalinger til anskaffelser av konsulenttjenester kommer også fra Riksrevisjonen. I rapporten anbefales at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Direktoratet for e-helse gjennomfører sine anskaffelser etter anskaffelses- og økonomiregelverket.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Direktoratet for e-helse innretter anskaffelsespraksisen slik at

  • lovens prinsipper om konkurranse og likebehandling følges
  • kravene til sporbarhet og etterprøvbarhet følges
  • de har kontroll på kostnadene i anskaffelsene
  • de unngår avhengighet til enkeltkonsulenter og enkeltleverandører

Bli den første til å kommentere på "Knusende kritikk fra Riksrevisjonen for kjøp av konsulenttjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.