Kofa 15 år – Anbud365-kommentatorer (II): Mer veiledning i klagesaker til bedrifter

Anbud365: Kofa 15 år - Anbud365-kommentatorer (II) Mer veiledning i klagesaker til bedrifterKOFA er blitt en av flere betydelsesfulle institusjoner som bidrar til arbeidet om transparent og rettferdig tildeling av offentlige kontrakter, sier medlem av Anbud365s kommentatorkorps, advokat og spesialrådgiver Johan Henrik Bjørge. Om det ikke er et rent lavterskeltilbud i praksis, så er terskelen for de mindre bedriftene klart lavere enn om de bare hadde domstolen.

Skriv ut artikkelen

– Forventingene til KOFA fremover er at de opprettholder kvaliteten på vurderingene, at deres beslutninger blir like relevant for alle aktører som skal forholde seg det offentliges anskaffelsespraksis. Muligens bør det bli mer veiledning rundt klagesaker for bedrifter som ønsker å klare seg uten egen advokat i saksbehandlingsprosessen. Det sier advokat og spesialrådgiver Johan Henrik Bjørge i NHO Service og handel. I dag er han mest bekymret for de sakene som ikke kommer til KOFA, fordi andre mekanismer ikke stimulerer nok til åpenhet rundt anskaffelsespraksisen.

I år feirer Kofa 15 år. I den anledning har Anbud365 har invitert kommentatorkorpset sitt til å mene noe om klagenemnda. Vi har spurt om Kofa har levet opp til forventningene, om de har hatt nytte av Kofa og hva Kofa kan bli bedre på. Ikke minst var vi interessert i å høre om forventninger og ønskemål når det gjelder nemnda i årene som kommer.

Da KOFA-ideen ble iverksatt, arbeidet Bjørge i den ansvarlige departementsavdelingen for opprettelse av klageorganet:

– Vi hadde ingen stor erfaring med lignende organ i norsk sammenheng da KOFA-ideen ble iverksatt, konstaterer han. På etableringstidspunktet var det var nok mange spørsmål som hang i luften om organets fremtidige betydning for myndighetenes anskaffelsespraksis. Det var også mange praktiske terskler som skulle defineres for at klageorganet ikke ble misbrukt av ” den minste misnøye”, samtidig som konseptet ble tilgjengelig nok for de små bedriftene. Tilsvarende spørsmål var det om samfunnskostnadene ville overstige nytten? Og ikke minst hvordan rollefordeling mellom departement, sekretariatet og nemnd skulle være underveis og i sin endelige form.

Blitt en betydelsesfull institusjon

– Fra mitt ståsted virker det som at mye har funnet sin plass, fremholder han. KOFA er blitt en av flere betydelsesfulle institusjoner som bidrar til viktig åpenhet og rettferdig tildeling av offentlige kontrakter. Om det ikke er et rent lavterskeltilbud i praksis, så er terskelen for de mindre bedriftene klart lavere enn om de bare hadde domstolen.  Å få prøvd sin sak til håndterbare og forutsigbare kostnader, er en viktig side av reell åpenhet og åpenhet på “papiret”.  I de sakene som blir klaget inn eller slipper inn, er både rådene i enkeltsaker og prinsipielle synspunkter uten tvil tungt vektlagt av øvrige aktører.. I dag er nok spørsmålet mer: hva gjør vi uten et KOFA – enn det opprinnelige spørsmål – om det et behov for et KOFA? Det er vanskelig å tenke seg en like løpende utvikling og – av og til avklaring av anskaffelsesretten – uten klagenemden eller noe tilsvarende i dag.

I dag er Bjørge mest bekymret for de sakene som ikke kommer til KOFA, fordi andre mekanismer ikke stimulerer nok til åpenhet rundt anskaffelsene. NHOs synspunkt på terskelen for kunngjøringsplikt er velkjent – og i debatten må det være rom for ulike meninger. – Likevel, poengterer han, vil jeg anta at KOFA i dag har fint lite å gjøre med en stor andel av dagens anskaffelser, da den brysomme leverandøren som utfordrer anskaffelsen forsvant med en nær tredobling av beløpsgrensen for plikten til kunngjøring. En leverandør som i dag er blitt spesielt invitert til å levere tilbud til det offentlige, forholder seg nok ganske passiv selv ved betydelig brudd på prinsippene. Risikoen for ikke å bli invitert igjen, oppleves nok som en tilstrekkelig grunn til å ikke utfordre for mye. Det er blitt like stille rundt anskaffelser på en million, som da gebyrkompetansen forsvant fra KOFA. Det betyr ikke at behovene for åpenhet eller korrektiv er blitt mindre.

Opprettholde kvaliteten på vurderingene

– Forventingene til KOFA fremover er at de opprettholder kvaliteten på vurderingene, at deres beslutninger blir like relevant for alle aktører som skal forholde seg det offentliges anskaffelsespraksis. Muligens bør det gjøres ytterligere veiledningstiltak ovenfor bedrifter som ønsker å klare seg uten egen advokat i saksbehandlingsprosessen. Bedriftene forstår ofte når noe blir feil, men strever betydelig når de korrekte reglene skal angis eller utdypes ytterligere i klagens saksgang. I dag vil også den offentlige motpart være betydelig mer skodd med juridisk bistand i sine svar. Mye løses med dagens profesjonelle sekretariat, men det er først merkbart for de som faktisk tar kontakt.

Bli den første til å kommentere på "Kofa 15 år – Anbud365-kommentatorer (II): Mer veiledning i klagesaker til bedrifter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.