Kofa 15 år – Anbud365-kommentatorer (IV): Mer realitetsorienterte avgjørelser

Anbud365: Vil tenke helt nytt om bilavtale – starter innovativ prosessDet var stor interesse da Bergen kommune nylig inviterte til dialogkonferanse om fremtidens transportløsninger. – Vi ser at vi trenger å gjøre noe helt annet enn tidligere, sier Birgitte Gullestad, leder for Innkjøp konsern i Bergen kommune.

Skriv ut artikkelen

– Etablere praksis basert på norske forhold og ikke direkte på avgjørelser fra EU-domstolen, svarer medlem av Anbud365s kommentatorkorps, innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune | Innkjøp konsern på spørsmål om forventninger/ønskemål til Kofa i årene fremover. Hun mener også det hadde vært ønskelig at avgjørelsene var mer realitetsorienterte, bl.a. at de tar inn over seg hva en alminnelig oppdragsgiver faktisk kan få til. Likeledes litt mer praktisk tilnærming til virkeligheten da noen av de begrunnelser som gis er i overkant teoretisk.

I år feirer Kofa 15 år. I den anledning har Anbud365 har invitert kommentatorkorpset sitt til å mene noe om klagenemnda. Vi har spurt om Kofa har levet opp til forventningene, om de har hatt nytte av Kofa og hva Kofa kan bli bedre på. Ikke minst var vi interessert i å høre om forventninger og ønskemål når det gjelder nemnda i årene som kommer.

Birgitte Gullestad, Innkjøpssjef, Bergen kommune | Innkjøp konsern

Gullestad har, i anledning spørsmålene fra Anbud365, hatt en runde blant sine kollegaer i Innkjøp konsern, nedenfor finner du hennes oppsummering av hovedinntrykkene.

  1. Hvor ofte er du inne på nettsiden til Kofa? Daglig, ukentlig, en gang imellom eller bare når du får tips om at du bør kikke på en sak? Kanskje både – og…

Vi er så heldig at vi har en jurist som har sett det som sin oppgave å sørge for at vi andre på kontoret nesten ukentlig er oppdatert på nyheter fra www.kofa.no. Primært er vi inne på nettsiden fordi vi vil fange opp om det er kommet inn saker fra Bergen kommune eller våre samarbeidskommuner. Ut over dette er det i hovedsak jurister eller andre spesielt interesserte som er mer enn sporadisk innom nettsidene. Bakgrunnen for dette er at nettsiden ikke oppleves som så veldig relevant i en travel innkjøpshverdag. Nettsiden benyttes sporadisk av flere i forbindelse med søk etter bestemte saker, typisk i forbindelse med klagesak eller som forberedelse til opplæringstiltak.

  1. Abonnerer du på Kofas nyhetsbrev?

Ja, det er flere som abonnerer på nyhetsbrevet, da dette er den beste måten å holde seg oppdatert på området.

  1. Kofa skulle være et lavterskeltilbud og bidra til kompetanseheving om offentlige anskaffelser. Har Kofa levet opp til forventningene?

Lavterskeltilbud: Tja, vi ser at klager svært ofte er representert ved dyre advokater. Før Kofa ble etablert, var det nok tanken at klager som regel ikke skulle trenge advokat for å klage saker inn til Kofa. Også klagegebyret innebærer en terskel som for mange mindre leverandører nok er for høy, selv etter at det ble gitt regler om tilbakebetaling av gebyr i visse situasjoner.

Bidra til kompetanseheving: Utvilsomt ja. Kofa har på sitt vis utøvd viktig rettsskapende virksomhet på anskaffelsesområdet, både med avklaring der regelverket er uklart og ved å gi drøftingsmomenter knyttet til ulike begreper og situasjoner. At også domstolene har begynt å vise til Kofa som en rettskilde, underbygger dette. Det sentrale virkemiddelet for Kofa har hele tiden vært publisering av alle avgjørelsene. Selv om søkefunksjonaliteten er blitt bedre, håper vi det fremover bli enda enklere å finne frem i Kofa-sakene. Det er også positivt at brevene i beslutninger om å avvise saker fra Kofa nå blir publisert da disse er viktige når kommunen selv skal gå opp grensen for god praksis på området.

  1. Har du i din yrkesutøvelse selv hatt nytte av Kofa på noen måte?

Vi har som regel bruk for å finne støtte i Kofa-avgjørelser i forbindelser med klager fra leverandørene. Vi har også flere ganger sett at avgjørelser har hatt direkte betydning for hvordan vi har utformet vår policy i Bergen kommune.

  1. Hva bør Kofa bli bedre på?

I noen tilfeller unngår Kofa å gå inn i anførsler i en sak som kunne ha gitt viktige avklaringer. I lys av den kompetansehevende rollen de er tillagt, burde Kofa oftere drøfte slike sentral tema, selv om de kan finne et enklere grunnlag for avgjørelsen i saken. Ellers kunne vi ønske at de prioriterte sakene ble behandlet litt raskere og at oversikten over «utvalgte saker» på nettsiden ble oppdatert oftere.

  1. Forventninger/ønskemål til Kofa i årene fremover?

Vi forventer at Kofa viser evne til å utvikle en differensiert gebyrpraksis, der de legger vekt på i hvilken grad konkurransen i markedet likevel reelt har blitt ivaretatt. Vi forventer ellers at Kofa viser vilje til å etablere praksis basert på norske forhold og ikke direkte på avgjørelser fra EU-domstolen. Noen ganger hadde det vært ønskelig at avgjørelsene var mer realitetsorienterte, blant annet at de tar inn over seg hva en alminnelig oppdragsgiver faktisk kan få til. Litt mer praktisk tilnærming til virkeligheten hadde også vært ønskelig da noen av de begrunnelser som gis er i overkant teoretisk.

Bli den første til å kommentere på "Kofa 15 år – Anbud365-kommentatorer (IV): Mer realitetsorienterte avgjørelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.