Kofa-avgjørelse i kunngjørings-strid vant frem i domstolen

Anbud365: Kofa-avgjørelse i kunngjørings-strid fikk medhold i domstolenNemndsleder i Kofa, Sverre Nyhus og direktør i Klagenemndsekretariatet/KOFA, Anneline Vingsgård, kan konstatere at Oslo tingrett gav dem medhold i kunngjøringssaken mot Utenriksdepartementet. Ankefristen er én måned fra dommen ble gjort kjent.

Skriv ut artikkelen

Kofa var ikke for streng da nemnda ila Utenriksdepartementet et overtredelsesgebyr på en million for en ulovlig direkteanskaffelse. Det har nå Oslo tingrett slått fast. Utgangspunktet for saken var en anskaffelse i regi av Norges ambassade i Luanda, Angola. Skulle anskaffelsen kunngjøres i den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer (TED-databasen), selv om det gjaldt en utenriksstasjon i et tredjeland? Kofa mente ja, og fikk medhold for det av domstolen. Forståelsen av regelverket på dette punktet har lenge vært betraktet som uklar.

Først var dette en klagesak i Kofa, som – før de tok en avgjørelse – spurte EFTA-domstolen om utenriksstasjoner i land utenfor EØS er forpliktet til å følge EØS-reglene om offentlige anskaffelser. EFTA-domstolen svarte i en rådgivende uttalelse at EUs anskaffelsesdirektiv også skal legges til grunn for EFTA-statenes utenriksstasjoner dersom anskaffelsen anses å ha «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS».

Deretter konkluderte Kofa i saken sist høst med at anskaffelsen var en ulovlig anskaffelse. I avgjørelsen ble det lagt vekt på uttalelsen fra EFTA-domstolen. At Utenriksdepartementet, skriver Kofa, «… har gjennomført anskaffelser med meget nær tilknytning til EØS uten å kunngjøre konkurransen i TED-databasen, og uten å foreta noen nærmere undersøkelser av om regelverket tillater dette, må etter nemndas oppfatning karakteriseres som uaktsomt».

Inn for domstolen

UD brakte så saken inn for Oslo tingrett. De mente Kofas aktsomhetsvurdering var for streng, og at det ikke var grunnlag for å konkludere med at det er opptrådt uaktsomt i saken. UD aksepterte likevel at de ikke har tolket regelverket slik Kofa kom til. Samtidig har UD gjentatt sin oppfordring til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om å klargjøre hva kriteriet «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS». Som de også gjorde for seks år siden.

I Oslo tingrett er nå Kofa frifunnet i søksmålet fra UD. Tingretten var enig med Kofa i at UD hadde handlet uaktsomt: “Å konsekvent legge til grunn at anskaffelsesregelverket ikke kommer til anvendelse kun fordi utenriksstasjonen lå utenfor EØS-området, selv der anskaffelsen hadde nær tilknytning til EØS, kan etter det som er gjengitt ovenfor ikke anses som en aktsom vurdering, basert på det kildegrunnlaget som ledet frem til denne konklusjonen. Retten er imidlertid enig med KOFA i at uaktsomheten ligger i nedre sjikt av skyldkravet i loven.”

Gebyr på 5% var riktig

Retten var også enig med Kofa i at uaktsomheten tilsa ileggelse av gebyr, og at et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi var riktig – i pakt med Kofas vedtak. Det betyr at UD må svare et gebyr på en mill. I tillegg kommer idømte sakskostnader på over 280 000 kroner. Ankefristen for Utenriksdepartementet er én måned fra dommen ble gjort kjent.

Dommen gjelder Kofas gebyrvedtak i sak 2018/157 mot Utenriksdepartementet.

Dommen i Oslo tingrett kan du lese her.

Bli den første til å kommentere på "Kofa-avgjørelse i kunngjørings-strid vant frem i domstolen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.