Kofa: Dobbeltrolle, men ikke inhabil

Anbud365: Kofa Dobbeltrolle, men ikke inhabilSpørsmålet for Kofa var hvorvidt rollen som prosjektleder for etableringen av det kommunale responssenteret i Kristiansand, inkludert tilknytningen til valgte leverandør (Telenor Objects AS), må betraktes som et «særeg[ent] forhold» (forvaltningsloven § 6 a). På bildet: Rådmann Ragnar Evensen i Kristiansand.

Skriv ut artikkelen

Tilknytningen til den valgte leverandøren var avgjørende da Kofa behandlet en klage over påstått inhabilitet. En ansatt i Kristiansand kommune var med på å tilrettelegge grunnlaget for en konkurranse som deltaker i anskaffelsens prosjektgruppe, og har samtidig vært prosjektleder for responssenteret, hvor kommunen sørger for bemanning av dette for valgte leverandør. Kofa kom til at forholdet ikke var egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet, og at vedkommende dermed ikke var å anse som inhabil.

Kristiansand kommune kunngjorde i januar i fjor en konkurransepreget dialog for anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi (velferdsteknologi), samt etablering av en teknisk responssenterløsning.

Anskaffelsen inngikk som en del av et regionalt prosjekt for e-helse og velferdsteknologi i Agder-fylkene (Velferdsteknologiprosjektet) – med to delprosjekter. Det ene gjaldt en felles anskaffelse av responssenterløsning og trygghetsteknologi (denne anskaffelsen). Det andre delprosjektet gjaldt utredning og etablering av drift av en kommunal responssentertjeneste. For å sikre koordinering mellom disse to delprosjektene, var det opprettet en koordineringsgruppe. Denne ble ledet av Gro Anita Grelland Fosse.

Prosjektleder

Prosjektgruppen som gjennomførte anskaffelsen, bestod av syv personer. En av dem var Grelland. Hun ble i presentasjonsrunden presentert som rådgiver for velferdsteknologi i Kristiansand kommune. På samme tidspunkt var Grelland prosjektleder for utredning og etablering av det kommunale responssenteret.

I Kofa-sak sak 2017/189 går klagen ut på at Grelland var inhabil fordi hun har deltatt i prosjektgruppen for anskaffelsen, samtidig som hun har vært prosjektleder for responssenteret, hvor kommunen sørger for bemanning av dette for valgte leverandør.

Forvaltningslovens regler om habilitet i §§ 6 til 10 kommer til anvendelse, ettersom anskaffelsen er omfattet av anskaffelsesforskriften, jf. forskriften § 7-5 (1). Etter  forvaltningsloven § 6 anses en offentlig tjenestemann inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en sak dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til [hennes] upartiskhet».

Upartiskhet?

Spørsmålet for Kofa var hvorvidt Grellands rolle som prosjektleder for etableringen av det kommunale responssenteret, inkludert hennes tilknytning til valgte leverandør (Telenor Objects AS), må betraktes som et «særeg[ent] forhold» (forvaltningsloven § 6 a). Ved at hun var med på å tilrettelegge grunnlaget for konkurransen som deltaker i anskaffelsens prosjektgruppe, er det spørsmål om dette var egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet, og at hun dermed må anses som inhabil.

– Det avgjørende må være hennes tilknytning til valgte leverandør, konstaterer Kofa. De to ulike responssentertjenestene skulle utgå fra det samme responssenteret, og driftes av de samme kommunalt ansatte. Det er på det rene at Grelland hadde en koordinerende rolle, og at det fant sted et visst samarbeid med ledelsen for kommunens underleverandørforhold til Telenor, eksempelvis ved at erfaringer ble delt. Imidlertid ledet ikke Grelland responssenterets bemanning av Telenors responssenter, og hun var heller ikke underordnet denne ledelsen. Dermed kan denne konstellasjonen, hvor responssentertjenestene utgår fra samme senter og bemannes av de samme personene, etter nemndas syn, ikke anses tilstrekkelig til at Grellands tilknytning til responssentertjenesten utgjør et «særeg[ent] forhold».

Bli den første til å kommentere på "Kofa: Dobbeltrolle, men ikke inhabil"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.