Kofa-fagdag: Honnør for snuoperasjon som gav tilbake gebyrmulighet

Anbud365: Kofa-honnør for snuoperasjon som gav tilbake gebyrmulighetNemndsleder i Kofa, Georg Fredrik Rieber-Mohn (t.v.) og stassekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim, på Kofas fagdag i dag.

Skriv ut artikkelen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) høstet honnør fra Kofa for snuoperasjonen som førte til at klagenemnda fra årsskiftet får gebyrmuligheten tilbake. Kofa var selv blant dem som var bekymret forut for regelendringen i 2012 da nemnda mistet muligheten. Nemndsleder i Kofa, Georg Fredrik Rieber-Mohn, sa på Kofas fagdag at han mente å se at NFD ønsket mer effektiv håndhevelse av regelverket.

Nærmere 370 hadde benket seg i formiddag da Kofas årlige fagdag ble åpnet i Bergen. Denne gangen er det jubileum: Fagdag nr. 10 gjennomføres. Oppslutningen har økt fra om lag 40 deltakere første gang til dagens nær tidobling. Kofa har rimeligvis stor tiltrekningskraft på alle som har med offentlige anskaffelser å gjøre, ennskjønt i år er nok også det kommende nye anskaffelsesregelverket et trekkplaster på programmet.

Sekretariatsleder i Kofa, direktør Anneline Vingsgård, kunne fortelle at status for deres klagebehandling i år er en jevn økning i antallet prioriterte saker. Også saker som gjelder evalueringsmodeller, er på vei opp. 130 saker var avgjort – omkring 50-50 med konklusjonen regelbrudd/ikke regelbrudd. Hun la ikke skjul på at saksbehandlingstiden kunne bli lenger som følge av det nye regelverket, spesielt for uprioriterte saker.

Bedre rettsvern 

Også klagenemndsforskriften får noen nye bestemmelser fra 1. januar 2017, ikke minst tilbakeføring av muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr. Bakgrunnen, sa statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings—og fiskeridepartementet, er bl.a. en bekymring for rettsvernet for leverandørene. Siden Kofa mistet denne muligheten 1. juli 2017 sank klagene på mulige ulovlige direkteanskaffelser som en sten.

Fra kommende årsskifte kan leverandørene velge om de vil gå til Kofa eller til domstolene dersom de mener de har vært utsatt for en slik regelovertredelse. Nemndsleder i Kofa, Georg Fredrik Rieber-Mohn, takket departementet for at Kofa igjen hadde fått muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr. Godt at departementet ikke hadde latt det gå prestisje i saken, var hans budskap.

Utfordringer skal løses 

For statssekretæren var det også viktig å minne om hvilke utfordringer det nyer anskaffelsesregelverket skulle bidra til å løse. Det ene er at tidstyvprosjektet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde vist at intet område i det offentlige var en større tidstyv enn det operative arbeidet med anskaffelser. Likeledes var transaksjonskostnadene i forbindelse med offentlige anskaffelser høyere enn i de aller fleste andre land i Europa. Også nye EU-direktiver skulle nedfelles i norsk lovgivning.

Anskaffelser er viktig for omstilling, sa Hiim, ikke minst gjelder det å fremme innovasjon. Her gav han ros til Nasjonalt program for leverandørutvikling, som han mente var en viktig pådriver for innovative anskaffelser og innovasjon.

Høyere terskelverdier, fortsatt regler 

Høyere nasjonale terskelverdier innebærer ikke at det er regelfritt under disse, fortsatte statssekretæren. Departementet har valgt å vise tillit til det offentlige innkjøpsmarkedet ved å gjennomføre forenklede regler under de nasjonale terskelverdiene.

– Vi talte for døve ører da vi frem mot 2012 protesterte mot å frata Kofa muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, poengterte nemndsleder Rieber-Mohn i Kofa, men utviklingen gikk raskt den veien vi fryktet. Bekymringen var berettiget.

Ønske om mer effektiv håndhevelse?

Rieber-Mohn påpekte at de nye reglene som gjelder for overtredelsesgebyr minner om de som gjaldt frem til 1. juli 2012. Men, sa han, vi har en mistanke om at departementet i sine formuleringer gir signaler om et ønske om eller en tendens til mer effektiv håndhevelse av regelverket.

Blant de nye bestemmelser er muligheten Kofa får til å fortsette behandlingen av en klage på ulovlig direkteanskaffelse selv om den blir trukket. Det at en sak om overtredelsesgebyr i forbindelse med en ulovlig direkteanskaffelse kan behandles både i Kofa og ved domstolene, innebærer ikke en fare for dobbeltstraff. Det vil være strid med norsk rettspraksis.

Bli den første til å kommentere på "Kofa-fagdag: Honnør for snuoperasjon som gav tilbake gebyrmulighet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.