Kofa fritok Idrettsforbundet fra anskaffelses-regelverket

Anbud365: Kofa fritok Idrettsforbundet fra anskaffelses-regelverketNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), her ved president Tom Tvedt, trenger ikke å følge regelverket for offentlige anskaffelser, ifølge Kofa (foto: Geir Owe Fredheim).

Skriv ut artikkelen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) kan ved første øyekast synes å tilfredsstille de kriteriene som skal til for å være underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Men Kofa analyserte seg frem til at så likevel ikke var tilfellet. En hovednøkkel var det at selv om NIF tjener allmennhetens behov, er det ikke gitt at det ser ut slik fra det offentliges ståsted i anskaffelsesregelverkets forstand.

NIF kunngjorde i april i fjor en konkurranse i Doffin-databasen for anskaffelse av tjenester i forbindelse med utvikling av ny versjon av en nettbasert treningsdagbok. Kontraktstildelingen ble klaget inn for Kofa (sak 2017/131). Det ble bl.a. hevdet at NIF var et offentligrettslig organ og således underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemnda fant at NIF oppfylte kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Samtidig kom man til at forbundet hadde en tilknytning til det offentlige gjennom i hovedsak å være finansiert ved offentlige tilskudd. Avgjørende ble da om NIF var opprettet «for å tjene allmennhetens behov» uten å være «av industriell eller forretningsmessig karakter».

Må sees fra det offentliges perspektiv

At NIF selv ser det slik at de tjener allmennhetens behov i generell, overordnet forstand, er ikke, skriver Kofa, ensbetydende med at NIF må anses opprettet for det bestemte formål å imøtekomme allmennhetenes behov i direktivets forstand. Spørsmålet må snarere vurderes ut fra det offentliges perspektiv.

At staten finner NIFs aktivitet samfunnstjenlig og derfor berettiget til økonomisk støtte, kan på ikke uten videre innebære at NIFs aktivitet ivaretar allmennhetenes behov i direktivets forstand (direktiv 2014/24/EU artikkel 2 (4)). I motsatt fall vil svært mange frivillige organisasjoner som mottar offentlig støtte, men hvor det for øvrig ikke er noen holdepunkter for at de ivaretar oppgaver som staten «af hensyn til almenvellet» ønsker å bevare «en afgørende indflydelse» over, blir omfattet av anskaffelsesregelverket. Nemnda har ikke funnet noen støtte i EU-domstolens praksis for en så vidtrekkende forståelse av direktivet.

En selvstendig avgrensning

Kofa tolket vilkårene fra nevnte direktiv slik at de inneholdt et krav om at offentligrettslige organ må være opprettet for «for det bestemte formål å tjene allmennhetens behov». Vilkåret kan ikke forstås slik, heter det, at den reelle avgrensningen bare er i tillegget ««og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter». Begrepet «allmennhetens behov» ble følgelig tolket dithen at det inneholdt en selvstendig avgrensning av kriteriet.

NIF er en medlemsorganisasjon som primært skal fremme sine medlemmers interesser. Medlemmene er de særforbund, idrettskretser. Det er Idrettstinget som er NIFs øverste organ. Det er utelukkende gjennom finansielle tilskudd NIF har tilknytning til det offentlige.

Bli den første til å kommentere på "Kofa fritok Idrettsforbundet fra anskaffelses-regelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.