Kofa: Ikke uoverkommelig å beskrive 200 produkter, merkenavn unødvendig

Anbud365: Kofa Ikke uoverkommelig å beskrive 200 produkter, merkenavn unødvendigHedmark fylkeskommune mente det ville være svært ressurskrevende, lite hensiktsmessig og vanskelig å forholde seg til for leverandørene og gi forskjellige tolkningsmuligheter dersom hvert av de 200 aktuelle produktene skulle beskrives uten henvisning til bestemte merkenavn. På bildet fylkeshuset.

Skriv ut artikkelen

Kofa konkluderte med at i det hele var vanskelig å se at det er en uoverkommelig oppgave å beskrive egenskapene ved de produktene innklagede ønsket tilstrekkelig presist uten å gjøre bruk av merkenavn. Anskaffelsen gjaldt omtrent 200 ulike typer sportsartikler, treningsutstyr gymnastikkutstyr og lignende.

Denne Kofa-saken gjaldt Hedmark fylkeskommune, som i mars i fjor kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av idrettsutstyr til Hedmark og Oppland  fylkeskommune og kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Anskaffelsens verdi var ca. to mill. Sakens (Kofa-sak 2017/123) kjerne var bruk av merkenavn.

Det følger av forskriften § 15-1 (4) at angivelsen av de krav som stilles til en vare ikke kan «vise til bestemte fabrikater, prosesser, varemerker, patenter eller typer eller til en bestemt opprinnelse eller produksjon som fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes». Dette gjelder likevel ikke dersom «det ikke er mulig for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist og forståelig etter tredje ledd», jf. bokstav b.

Leverandører favoriseres eller utelukkes

Første spørsmål for Kofa var om henvisningen til merkenavnene «fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes».

I konkurransegrunnlaget presiseres det at angivelsen av merkenavnene ikke betyr at samme produkt må tilbys. Merkenavnene tjener likevel, skriver Kofa, ikke bare den funksjon at de eksemplifiserer det produktet som er etterspurt. Merkenavnene utgjør i flere tilfeller selve beskrivelsen av hvilke egenskaper produktene skal ha.

Terskelen for når bruk av merkenavn eller lignende skal anses å ha konkurransevridende virkning er lav. I foreliggende sak er kvalitet et tildelingskriterium som teller 25%. Når henvisningen til merkenavn beskriver de egenskaper/funksjoner/kvalitet produktet forventes å ha, kan det føre til en favorisering eller utelukkelse av visse leverandører eller produkter. Klagenemnda finner derfor at henvisningen til bestemte varemerker «fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes».

Beskrive anskaffelsen presist

Neste spørsmål var om det «ikke er mulig for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist og forståelig etter tredje ledd». Ordlyden «ikke er mulig» tilsier at det rent faktisk skal være svært vanskelig å beskrive produktet på annen måte, presiserer Kofa.

Oppdragsgiveren påpeker at det vil være svært ressurskrevende, lite hensiktsmessig, vanskelig å forholde seg til for leverandørene og gi forskjellige tolkningsmuligheter dersom hvert produkt skal beskrives uten henvisning til bestemte merkenavn.

Klagenemnda deler ikke dette synet:

– Anskaffelsen gjelder riktignok omtrent 200 ulike typer sportsartikler, treningsutstyr gymnastikkutstyr og lignende, men den omstendighet at det etterspørres et vidt produktspekter er ikke i seg selv noe argument for bruk av merkenavn i beskrivelsen av produktenes egenskaper. For en rekke av produktene der merkenavn er brukt, finnes det internasjonale standarder, og nemnda har i det hele vanskelig for å se at det er en uoverkommelig oppgave å beskrive egenskapene ved de produktene innklagede ønsket tilstrekkelig presist uten å gjøre bruk av merkenavn.

Bli den første til å kommentere på "Kofa: Ikke uoverkommelig å beskrive 200 produkter, merkenavn unødvendig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.