Kofa-konferansen: Er Kofa i praksis egentlig et «lavterskeltilbud»?

Anbud365: Kofa-konferansen Er Kofa i praksis egentlig et lavterskeltibudPå Kofa-konferansen nylig, blant andre nemndlederen i Kofa, Sverre Nyhus, med refleksjoner etter et drøyt å som leder og advokat Anne Buan fra Simonsen Vogt Wiig om anskaffelse av skytjenester.

Skriv ut artikkelen

Er Kofa i praksis det «lavterskeltilbudet» klagenemnda etter forutsetningene skulle være? Spørsmålet ble reist under Kofa-konferansen nylig av nemndlederen i Kofa, førstelagmann Sverre Nyhus. Bakgrunnen var at klagerne synes å bruke bistand på høyt nivå og at klagene gjerne var så vel innholdsrike som tidvis vidløftige. At kjøp av skytjenester ikke er som anskaffelser flest har flere og flere erfart. På Kofa-konferansen gav advokat Anne Buan fra Simonsen Vogt Wiig råd.

Kofas femtende konferanse gikk digitalt som en følge av pandemien, og ble underveis fulgt av drøye 200. Nyhus har ledet nemnda i Kofa et drøyt år, og i den perioden har han gjort seg noen refleksjoner. Blant disse er et spørsmål om hva begrepet «lavterskeltilbud», som Kofa er ment å være, egentlig innebærer i praksis. Han har registrert at det benyttes bistand på høyt nivå ved klagene, at innleggene i klagene er svært innholdsrike, ja, tidvis vel vidløftige. Bruk av så mye ressurser ved å klage til Kofa kan bidra til å svekke klagenemndas legitimitet, antydet Nyhus.

Han grep også fatt i innhold i konkurransegrunnlag, som noen ganger er svært detaljrike. Han minnet om at innkjøperne har stor frihet i å velge kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, og at skjønnsfriheten ved evaluering er til stede. Men denne friheten avgrenses jo flere detaljer som er listet opp i konkurransegrunnlaget, påpekte Nyhus og oppfordret innkjøperne til å være seg bevisst at når man stiller krav, må man også følge disse opp.  

Habilitet

Spørsmålet om habilitet er et spørsmål om tillit til den offentlige forvaltning. Det slo professor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen fast. Det er kryssende hensyn – tillit, men ikke altfor streng praksis. Mange ganger kan det jo være vanskelig å få tak i habile folk.

Det er ingen særregler for habilitet i offentlige anskaffelser. Reglene er de samme som gjelder generelt for tjenestemenn i offentlig forvaltning og de som eventuelt hjelper dem. Og, sa Søvig, der er ikke umiddelbart likhetstegn mellom inhabilitet og ugyldighet. Spørsmålet er hvilken innflytelse på den konkrete avgjørelsen i saken eventuelt inhabilitet har hatt.

Hvis du er i tvil, spør, anbefalte professoren. Viktige momenter for avveining er hvilke interesser som er på spill, hvordan forholdet tar seg ut utad og hvilken tilknytning er det mellom saksbehandler og de som er parter i saken. Ting kan se ganske så annerledes ut fra utsiden, understreket han, og minnet dernest om at det bare er snevre muligheter for unntak fra habilitetsreglene i konkrete saker. Og, om du nyter stor frihet og således er vanskelig å kontrollere, er terskelen for inhabilitet høyere.

Skytjenester

Det er mer og mer aktuelt med kjøp av skytjenester, og da oppdager mange at regelverket ikke er helt tilpasset slike. Det er svært viktig ved slike kjøp å kjenne markedet, understreket advokat Anne Buan, Simonsen Vogt Wiig. Hun skilte mellom aktører som deltok i konkurranser uten forhandlere og der forhandlerne hadde skytjenesteleverandører som underleverandører. I noen tilfeller er det skytjenesteaktører som lar seg representere av forhandlere, men når sistnevnte slutter avtale må oppdragsgiver også inngå avtale med den aktuelle skytjenesteleverandøren.

Hun anbefalte bruk av konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandlinger når avtaler om kjøp av skytjenester skal gjøres. Likeledes er åpne kravspesifikasjoner med overordnede behovskrav å anbefale. Ettersom rammeavtaler ofte benyttes, minnet Buan om at avrop bare kan gjøres av elementer som var med i konkurransen om rammeavtalen.

Ettersom det dreier seg om typer avtaler som gjerne er annerledes enn de man inngår ved kjøp av tradisjonelle varer og tjenester, har Kofa i sine avgjørelser hittil lagt seg på en mer fleksibel linje. En viss fleksibilitet når anskaffelsens art – de iboende egenskapene – tilsier det, med andre ord. Buan anbefalte oppdragsgivere å være nøye med å vise de iboende egenskapene ved avtalen som gjør det nødvendig med den valgte fremgangsmåten. Totaliteten i avtalen må ha vært gjenstand for konkurransen, alternativt et representativt utvalg av det avtalen omfatter, oppsummerte hun, og la til at forutberegnelighet og transparens om rammene for konkurransen og konsekvensene må vektlegges.

Bli den første til å kommentere på "Kofa-konferansen: Er Kofa i praksis egentlig et «lavterskeltilbud»?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.