Kofa nullet ut gebyrvedtak etter klage; Tysvær sparte 170 000

Anbud365: Kofa nullet ut gebyrvedtak etter klage Tysvær sparte 170 000Dokumentasjon fra kommunen gjorde at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) gikk tilbake på et gebyrvedtak nemnda ila Tysvær kommune. På bildet: Rådmann Sigurd Eikje i Tysvær kommune (Skjermdump).

Skriv ut artikkelen

Kofa bommet og måtte nulle ut et ilagt overtredelsesgebyr på 170 000 til Tysvær kommune. Det er resultatet av en klage på et gebyrvedtak fra kommunen. Etter klagenemnd-forskriften kan riktignok ikke slike vedtak påklages, men i forvaltningsloven fantes den bestemmelsen som kunne brukes. Avgjørende var det at feilen som ble gjort var av avgjørende betydning for ileggelse av gebyret.

Det var for øvrig Simonsen Vogt Wiig som bisto Tysvær kommune i denne saken.

Kommunen skulle kjøpe prosjekteringstjenester. Kommunestyret hadde vedtatt at to tomter kunne selges til selskapet Albatross, og samtidig inngå avtale om kjøp av omsorgsboliger i Albatrossbygget som Albatross skulle oppføre. En intensjonskunngjøring ble publisert, der det bl.a. het at unntaket for erverv av eksisterende fast eiendom i forskriften § 2-4 første ledd bokstav a) skulle legges til grunn i kontrakten (eneleverandørunntaket).

Ingen merknader kom inn, og kontrakt ble gjort om salg av tomtene til Albatross, i tillegg til to ulike prosjekteringsavtaler med Berge Sag (medeier i Albatross) og Albatross om prosjekteringsarbeider i det planlagte Albatrossbygget.

Gebyr på 170 000

Dette kom det klage på. Påstanden var at kontraktene skulle ha vært kunngjort, og at det derfor dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Det sa Kofa seg enig i. Kjøpet av prosjekteringstjenester oversteg kunngjøringspliktig terskelverdi, het det i Kofa-vedtaket fra 19. august 2022, og ila et gebyr på 12% av anskaffelsens verdi, dvs. 170 000. Verdien av prosjekteringstjenestene oversteg kunngjøringspliktig terskelverdi, som på kjøpstidspunktet var 1,3 millioner kroner ekskl. mva.

Kommunen klaget til Kofa, la fram fakturaer hvor pris inkl. og ekskl. mva fremgikk. Beløpet eksklusive merverdiavgift var 1 135 850,40 kroner, m.a.o. lavere enn kunngjøringspliktig terskelverdi, viste det seg.

Ugyldig vedtak

Dette har den følge at vedtaket av 19. august 2022 er i strid med forskrift gitt i medhold av lov, noe som medfører at vedtaket er ugyldig, konstaterer Kofa i omgjøringsvedtaket. Det følger av anskaffelsesloven § 12 fjerde ledd at «[v]edtak om å ilegge overtredelsesgebyr kan ikke påklages». Dette er likevel ikke avgjørende for spørsmålet om omgjøring på annet grunnlag. Det følger av klagenemndsforskriften § 15 første ledd, at i «saker om overtredelsesgebyr gjelder forvaltningsloven for nemndas virksomhet».

I slike tilfeller er hovedregelen at vedtaket kan annulleres av vedkommende forvaltningsorgan.

Avgjørende betydning

Hva gjelder virkningen av ugyldighet, fremgår det av forvaltningsloven § 41 at vedtaket likevel kan være gyldig dersom «feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette tilfellet er det imidlertid klart at feilen har fått avgjørende betydning for ileggelse av overtredelsesgebyr, og således utfallet av vedtaket.

Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c skal benyttes.

Bli den første til å kommentere på "Kofa nullet ut gebyrvedtak etter klage; Tysvær sparte 170 000"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.