Kofa: Seks enkeltkontrakter var én

Anbud365: Kofa: Seks enkeltkontrakter var énTotalverdien av kontraktene overstiger klart kunngjøringsgrensen, heter det, og Kofa kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger forhold som berettiger unntak fra kunngjøringsplikten.

Skriv ut artikkelen

I klagesaken var det seks separate kontrakter, og de var ikke kunngjort forskriftsmessig. Kofa kom imidlertid til at kontraktene måtte sees i sammenheng. Da ble totalverdien et godt stykke over kunngjøringsgrensen på 500 000 kroner, og en ulovlig direkteanskaffelse forelå. Noen rett for Kofa til å ilegge gebyr for slikt, foreligger ikke ennå.

I Kofa–sak 2015/136 var det Eidfjord kommune som var klaget inn. Bakgrunnen var at kommunen – uten kunngjøring i Doffin/TED – hadde tildelt seks kontrakter for brøyting og vintervedlikehold på veier i kommunen. Klagesaken ble først avvist av Kofa–sekretariatet, men tatt til ny behandling etter samtale med klager og innhenting av ny informasjon. Det dreier seg om løpende kontrakter.

Alle kontraktene, så nær som en, var løpende på klagetidspunktet. Det betyr, ifølge Kofa, at alle kontraktene har vært løpende helt eller delvis i perioden fra 2 år før klagetidspunktet (foreldelsestidspunktet) og frem til klagen til klagenemnda. Når en kontrakt er inngått uten å følge anskaffelsesregelverkets kunngjøringsregler, anses den for å bli fortløpende inngått i hele sin løpetid. Dette betyr at den vil anses som en ulovlig direkte anskaffelse om den har vært løpende innenfor foreldelsesfristen og verdien overstiger kunngjøringsgrensen. Dette såfremt ikke en av unntaksbestemmelsene for direkte anskaffelse kan legges til grunn.

Kunngjøringsplikten

Klagenemnda minner om kunngjøringsplikten for alle anskaffelser som overstiger 500 000 eks mva, og at kunngjøring på egen hjemmeside/ i lokalavisen ikke er nok etter regelverket. Beregningen av verdien på løpende kontrakter skal skje etter en regel som sier at verdien skal være «månedlig rate multiplisert med 48».

Fire av kontrakter hadde en verdi som ikke oversteg kunngjøringsgrensen. Kofa:

– Det betyr at disse ikke kan anses inngått ved ulovlig direkte anskaffelse med mindre samtlige kontrakter må anses som én anskaffelse/de tilhører en gruppe med kontrakter hvis verdi overstiger kunngjøringsgrensen og disse anses som én anskaffelse. Hvis så er tilfelle, er det verdien av alle kontraktene (i gruppen) som skal legges til grunn i verdifastsettelsen av anskaffelsen.

Berettiger ikke unntak

Og det var nettopp dette klagenemnda kom fram til, nemlig at de 6 fremlagte kontraktene må anses som én anskaffelse. Totalverdien av kontraktene overstiger klart kunngjøringsgrensen, heter det, og nemnda kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger forhold som berettiger unntak fra kunngjøringsplikten. Det er opp til oppdragsgiver å godtgjøre at et unntak kan legges til grunn, og klagenemnda finner ikke at så er tilfelle i denne saken.

Bli den første til å kommentere på "Kofa: Seks enkeltkontrakter var én"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.