Kofa: Sidetallsbegrensninger skaper hodebry

Anbud365: Kofa: Sidetallsbegrensninger skaper hodebryAntall saker om sidetallsbegrensninger er økende i Kofa, her ved nemndleder Sverre Nyhus.

Skriv ut artikkelen

Hvordan en overskridelse av konkurransegrunnlagets bestemmelser om sidetallsbegrensninger skal håndteres, er en vurdering som oppdragsgiver er nærmest til å foreta. For å overholde kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4, må oppdragsgiver derfor håndtere eventuelle overskridelser av sidetallsbegrensningen på en forsvarlig måte. I verste fall risikerer leverandørene at tilbudet blir avvist, eller at oppdragsgiver bare evaluerer deler av tilbudet.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har det siste året sett et økende antall saker om sidetallsbegrensninger. I denne artikkelen kommenteres/henvises det til fire av dem.

Kofa skriver på sine nettsider at et krav om sidetallsbegrensning oppstilles gjerne for å forenkle oppdragsgivers gjennomgang av tilbudene, og for å gjøre de sammenlignbare. Brudd på en sidetallsbegrensning kan gi de aktuelle leverandørene økt mulighet til å synliggjøre merverdi. Dette kan lede til at de får en konkurransefordel som vanskeliggjør sammenligningen av tilbudene. For å overholde kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4, må oppdragsgiver derfor håndtere eventuelle overskridelser av sidetallsbegrensningen på en forsvarlig måte. Som det fremgår av en fersk Anbud365-artikkel om temaet, er det for øvrig anbefalt at oppdragsgiver oppstiller føringer for skriftstørrelse, font, linjeavstand og marg. Dette for å redusere risikoen for kreative løsninger hos leverandørene, som vanskeliggjør en sammenligning av tilbudene.

Innenfor rammene av lovens §4

Hvordan en overskridelse av konkurransegrunnlagets bestemmelser om sidetallsbegrensninger skal håndteres, er en vurdering som oppdragsgiver er nærmest til å foreta, men det kreves altså at fremgangsmåten ligger innenfor rammene av loven § 4. I verste fall risikerer leverandørene at tilbudet blir avvist, eller at oppdragsgiver bare evaluerer deler av tilbudet.

Et eksempel på at oppdragsgiver, etter klagenemndas oppfatning, ikke hadde håndtert den aktuelle overskridelsen på en forsvarlig måte, finner vi i sak 2020/380. I denne konkurransen var det oppstilt et krav om at tilbydernes løsningsbeskrivelse skulle være på «maksimum tre A4-sider». Når klager, i mappen som inneholdt «leverandørens løsningsforslag», leverte et skriv på seks A4-sider, vurderte innklagede det derfor slik at klager hadde brutt sidetallsbegrensningen. For denne overskridelsen på tre sider ble klager trukket 20 poeng.

Poengtrekk

Dette poengtrekket, uttalte klagenemnda, lot seg ikke forene med de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet. Poengtrekk for overskridelse av en sidetallsbegrensning, sier nemnda, forutsetter at oppdragsgiver har gjort seg opp «en begrunnet oppfatning av om overskridelsen faktisk innebærer en potensiell konkurransefordel» (avsnitt 26). Noen slik vurdering var det ikke spor av at innklagede hadde foretatt, og ville ifølge nemnda ha vist at klagers løsningsforslag reelt sett lå innenfor grensen på tre A4-sider.

Maksimalt en side

I sak 2020/410 inneholdt konkurransegrunnlaget på tilsvarende vis en bestemmelse om at leverandørenes oppdragsforståelse skulle være på «maksimalt én side». Valgte leverandørs tilbud var på totalt 17 A4-sider, og var inndelt i en rekke overskrifter og underoverskrifter. Slik innklagede så det, var det imidlertid bare én av sidene som inneholdt leverandørens oppdragsforståelse.

Dette var ikke klagenemnda enig i. Slik nemnda vurderte det, var det flere av opplysningene fra flere av de 17 sidene som reelt sett inneholdt valgte leverandørs oppdragsforståelse. Av tildelingsbrevet gikk det også frem at oppdragsgiver, ved evalueringen av valgte leverandørs oppdragsforståelse, hadde sett hen til andre deler av tilbudet. På den bakgrunn fant klagenemnda at innklagede hadde brutt de generelle kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved ikke å håndheve sidetallsbegrensningen.

Andre saker om sidetallsbegrensninger fra det siste året, er sak 2019/30 og sak 2019/199.

Bli den første til å kommentere på "Kofa: Sidetallsbegrensninger skaper hodebry"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.