KOFA skal få tennene sine tilbake

Anbud365: Produktivitetsguruer: Kutt særnorske regler!– Andre mål og hensyn, for eksempel miljø og andre samfunnshensyn, vil kunne svekke konkurransen på leverandørsiden og gjøre offentlige anskaffelser dyrere. Det vil også gjøre regelverket komplisert og vanskelig å praktisere i tråd med hovedformålet, skriver Produktivitetskommisjonen.

Skriv ut artikkelen

Mange mente at KOFA ble tannløst da nemnda i 2012 mistet sin mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser. Symbolsk sett fikk de rett. Håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser stoppet nærmest opp, og det var ikke meningen, skriver regjeringen. Derfor foreslås det nå at KOFA får tennene på plass igjen.

I perioden fra 2007 til juli 2012 hadde KOFA anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for alvorlige tilfeller av brudd på anskaffelsesreglene. Det gjaldt særlig ulovlige direkteanskaffelser. I forbindelse med at EUs håndhevelsesdirektiv ble tatt inn i norsk rett, utredet de såkalte Sejersted–utvalget hvordan det skulle skje. Utvalget anbefalte at adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr ble overført til domstolene. Stortingets rødgrønne flertall tok anbefalingen til følge.

Siden sommeren 2012 til utgangen av 2015 er det bare registrert et par slike saker for domstolene. Da KOFA hadde anledning til å ilegge overtredelsesgebyr, kom det inn flere titalls slike saker hvert år – helt oppe i over 100 et år.

I Prop. 51 L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) foreslås at KOFA igjen får adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Proposisjonen er oversendt Stortinget, og Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) sikter mot at det nye regelverket trer i kraft 1. juni 2016.

 

Nødvendig å effektivisere håndhevelsen

NFD skriver at siden lovendringen i juli 2012 har håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser nærmest stoppet opp. Det var ikke hensikten. Etter departementets vurdering vil den beste måten å effektivisere håndhevelsen være å gjeninnføre KOFAs kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr.

I proposisjonen heter det at det særlig skal legges vekt på bruddets grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser, og den preventive virkningen. Gebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Overtredelsesgebyr skal ikke kunne ilegges dersom oppdragsgiveren har publisert en intensjonskunngjøring, og tidligst inngått kontrakten etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen.

Bli den første til å kommentere på "KOFA skal få tennene sine tilbake"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*