Kofa været fare for konkurransen, anbefalte sjekk av tilbudenes uavhengighet

Anbud365: Kofa været fare for konkurransen, anbefalte sjekk av tilbudenes uavhengighetKofa kunne ikke se at anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper var til hinder for at to tilbydere med et nært tilknytningsforhold i Larvik kommunes sak begge deltok i den aktuelle konkurransen. På bildet Rune Høiseth, som er ordfører i Larvik (foto: Nils Fredrik Lysebo).

Skriv ut artikkelen

Kofa været i en sak en potensiell fare for konkurransen: Oppdragsgiver må ved fremtidige minikonkurranser innenfor rammeavtalen være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser om tilbudenes uavhengighet, bemerket Kofa. To selskaper med mye til felles var nemlig blant dem som kom med på avtalen. Den ene var eiet for nær 91% av den andre, styreleder var felles og de to daglige lederne satt i hverandres styrer.

Klagen i Kofa-sak 2017/96 gjaldt en åpen anbudskonkurranse i regi av Larvik kommune for snart to år siden. En rammeavtale for rørleggertjenester skulle inngås. Anskaffelsens verdi er i konkurransegrunnlaget punkt 1.1 angitt å være seks millioner kroner.

Kommunen tildelte kontrakt til flere leverandører, men i denne saken interesserer nr. 1 og 2 i rangeringen mest. Det er Larvik Rørhandel AS og Telerør AS. For Kofa var det opplyst at Telerør AS eies 90,99 prosent av Larvik Rørhandel AS. Begge selskapene har samme styreleder. Daglig leder i hvert av selskapene er medlemmer i det andre selskapets styre.

Klagen

Klageren anførte at kommunen uten videre skulle ha avvist de to selskapene med nær tilknytning til hverandre, fordi tilknytningen i seg selv medfører at det ikke vil være noen uavhengig konkurranse mellom selskapene ved fremtidige minikonkurranser innenfor rammeavtalen.

Kofa minner om at hverken forskriften eller direktivet omhandler denne problemstillingen. Konkurransegrunnlaget oppstiller heller ikke noen føringer i denne forbindelse. Utgangspunktet for nemnda var dermed om det ut fra de grunnleggende prinsippene om likebehandling og konkurranse kunne utledes at oppdragsgiveren var forhindret fra å inngå rammeavtalen med de to aktuelle leverandørene, som en følge av deres tilknytning til hverandre.

Konklusjonen

Konklusjonen ble at Kofa ikke kunne se at anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper er til hinder for at to tilbydere med et slikt tilknytningsforhold som i denne saken begge deltar i konkurransen. Det kan ikke gjelde noen presumsjon for at tilbudene i et slikt tilfelle er påvirket av tilknytningsforholdet, heter det, på en slik måte at det foreligger brudd på de grunnleggende prinsippene om likebehandling og konkurranse. Nemnda finner det med andre ord klart at et tilknytningsforhold mellom selskap som i denne saken, ikke i seg selv gir grunnlag for avvisning av tilbudene fra disse selskapene.

Nemnda finner støtte for dette standpunktet i EU-domstolens uttalelser i sak C-531/16. Saken gjaldt to selskap som begge var datterselskap av selskapet Ecoservice UAB, og hvor det i tillegg var tilknytning mellom selskapene ved at ledende organer i selskapene bestod av de samme personer. Domstolen slo fast at det ikke kan oppstilles noe forbud mot at tilknyttede selskap deltar i samme konkurranse.

Må være oppmerksom

Kofa kom til at kommunen ikke hadde plikt til uten videre å avvise tilbudene fra henholdsvis Larvik Rørhandel AS og Telerør AS fra konkurransen om rammeavtalen. Men: Avrop med estimert verdi over kr 500 000 ekskl. mva. skulle kunngjøres som egne anskaffelser. Nemnda finner grunn til å bemerke at oppdragsgiver ved fremtidige minikonkurranser innenfor denne rammeavtalen må være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser vedrørende tilbudenes uavhengighet.

Bli den første til å kommentere på "Kofa været fare for konkurransen, anbefalte sjekk av tilbudenes uavhengighet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.