Kommunale anskaffelser har gitt innovasjonsprosjekter for 25 mrd.

Anbud365: Kommunale anskaffelser har gitt innovasjonsprosjekter for 25 mrd.KS, her ved sin styreleder, Gunn Marit Helgesen, har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Bare 9% av kommunene i en undersøkelse oppga at de hadde gjennomført innovative anskaffelser. En annen undersøkelse viste at offentlige anskaffelser har ført til innovasjonsaktivitet bare hos rundt 5% av foretakene. Dette fremgår av en fersk rapport fra Menon Economics. Ved første øyekast kan disse prosentene syntes å gi et skuffende bilde av innovasjonsaktiviteten. Da er det viktig å huske på at f.eks. 5% av hva kommunene bruker til offentlige anskaffelser i året, representerer innovasjonsprosjekter for 25 mrd.

Rapporten «Innovasjon i offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomhet» fins så vel en guide som utvalgte eksempler og en kartlegging av effektstudier. Det er Menon Economics som har skrevet rapporten på oppdrag for KS.

I omtalen av innovasjon gjennom kommunale anskaffelser viser rapporten til det nordiske prosjektet MEPIN (Measure Public Innovation). Her ble kommunene spurt om de i løpet av de siste to årene hadde foretatt innkjøp som medførte at det ble utviklet produkter eller prosesser som ikke eksisterte i markedet fra før. Bare 9% oppga at de hadde gjennomført slike innovative anskaffelser.

Norge og andre nordiske land

Blant de «ikke-kommunale» respondentene i samme undersøkelse oppga 21% at de hadde gjennomført denne typen anskaffelser. Rundt 40% av aktørene i de andre nordiske landene oppga at de hadde innovative anskaffelser, mot 16% totalt i Norge.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for ca. 500 milliarder kroner i 2016 (Menons estimat). Kommunene benytter så mye som 37% av sine totale budsjetter til anskaffelser (i 2013, opp fra 33% i 2000). Dette betyr at en stor del av produkter og tjenester i kommunal regi i realiteten er utviklet og produsert av private leverandører.

Ikke kommet langt

Menons undersøkelser viser at norske kommuner ikke har kommet veldig langt i arbeidet med å beskrive og øke verdien av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser (IOA). Dette skyldes først og fremst at det ikke finnes noen utbredt systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner.

Det er behov for å tilrettelegge bedre for gjennomføring av en IOA innad i en kommune, fremholder Menon Economics. Det gjelder også å synliggjøre og dele IOA’er med andre kommuner ved å etablere systemer for spredning av løsningene og/eller erfaringene fra en IOA på tvers av kommuner. Likeledes er det behov for å etablere systemer for systematisk søk etter innovative løsninger i forbindelse med tidlig fase behovsutredning når et problem skal løses i en kommune.

Stort potensial

Potensialet for økt innovasjon i offentlig sektor er stort. Per i dag er det svært lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som en «innovasjonsmotor» for offentlig sektor. Dette vises bl.a. i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB har kartlagt i hvilken grad næringslivet har deltatt i offentlige anskaffelser og hvorvidt disse krevde eller ledet til innovasjonsaktivitet i foretaket. 26% av de spurte foretakene hadde inngått en eller flere kontrakter med det offentlige. I 19% av disse hadde kontrakten ført til innovasjonsaktivitet i foretaket. Det vil si at offentlige anskaffelser har ført til innovasjonsaktivitet hos rundt 5% av virksomhetene som deltok i undersøkelsen. Det er altså i dag sjeldent at anskaffelser leder til innovasjon ifølge denne undersøkelsen. Like fullt er omfanget av offentlige anskaffelser så stort at selv for eksempel 5% av det totale volumet på 500 mrd representerer innovasjonsprosjekter for 25 mrd kroner.

Bli den første til å kommentere på "Kommunale anskaffelser har gitt innovasjonsprosjekter for 25 mrd."

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.