Kommune-ansatte med god kompetanse på anskaffelser vil ha mer

Anbud365: Kommune-ansatte med god kompetanse på anskaffelser vil ha merKommunedirektør Otto Langmoen i Åsnes kommune kan konstatere en medarbeiderstab som er sultne på mer kurs og opplæring innenfor anskaffelser – selv om en revisjon kunne konstatere at det meste på området håndteres i pakt med lover og regler.

Skriv ut artikkelen

Åsnes kommunes ansatte med innkjøpsansvar utover avrop på rammeavtaler, synes deres kompetanse er god nok, men: De trekker i en revisjonsrapport frem at de ønsker seg mer kurs og opplæring, bl.a. «oppfriskningskurs». Revisjonen dokumenter da også at kommunen i de fleste tilfeller handler riktig, men blir anbefalt å sikre økt etterlevelse av kravene til konkurranse og protokollføring.

Åsnes er en kommune i Innlandet fylke med drøyt 7200 innbyggere. Etter vedtak i kommunens kontrollutvalg gjennomførte Revisjon Øst IKS en forvaltningsrevisjon. Rapporten fra revisjonen er nå publisert. Formålet med revisjonen var å undersøke om kommunens anskaffelser var i pakt med regelverket generelt og rammeavtaler spesielt.

18 drifts- og investeringsanskaffelser med verdi over 100 000 ble valgt ut med bakgrunn i regnskapene for 2019 og 2020. Stort sett, skriver revisor, har kommunen etterlevd kravene, men i fire av anskaffelsene er det ikke laget protokoll. I en er heller ikke konkurranse gjennomført. Kommunen bør søke å sikre økt etterlevelse på dette området for fremtiden, påpeker revisor.

Begrunnelse godtatt

I tre tilfeller godtok revisor begrunnelsen for kommunens handlemåte:

  • En anskaffelse ble lyst ut i Doffin to ganger, men uten at det innkom tilbud. Kommunen gjennomførte derfor forhandlinger med en leverandør og inngikk deretter kontrakt.
  • Kommunens vedlikeholdsentreprenør for gatelys gikk uventet konkurs våren 2019. For å opprettholde det løpende driftsansvaret, inngikk kommunen en midlertidig avtale med ny entreprenør. Revisor aksepterte begrunnelsen, men forutsetter at ny ordinær rammeavtale utlyses i det nærmeste.
  • I forbindelse med koronapandemien ble det gjennomført en hasteanskaffelse for å sikre tilstrekkelig og nødvendig smittevernutstyr til pleiepersonellet ved sykehjemmet.

Også lojalitet til rammeavtaler ble sjekket av revisjonen. Det resulterte i to merknader: I et tilfelle ble et kjemikalium kjøpt inn fra en annen leverandør enn den kommunen hadde rammeavtale med. Det undergraver avtalelojaliteten, slår revisor fast. En annen rammeavtale ble benyttet selv om den formelt var utløpt.

Kompetanse

Når det gjelder kompetanse, er så vel kommunens innkjøpsansvarlige som flere representanter for ulike sektorer i kommunen intervjuet. De opplever egen kompetanse som tilstrekkelig innen anskaffelsesområdet, men det blir også tilkjennegitt at kompetansen kunne ha vært bedre i noen tilfeller, fremholder revisor. Mer kurs og opplæring etterlyses, bl.a. «oppfriskningskurs». Kommunen er med i Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen, og de som kjøper inn i kommunen, sier seg fornøyd med kompetansenivået og servicen der. Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer behovet for noe mer kurs og opplæring på anskaffelsesområdet.

Bli den første til å kommentere på "Kommune-ansatte med god kompetanse på anskaffelser vil ha mer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.