Kommune-innkjøpere gir stortingsmeldingen godkjent – i hovedsak

Anbud365: Kommune-innkjøpere gir stortingsmeldingen godkjent – i hovedsakTommy Hestem, Asker kommune, går på sin annen ett års-periode som styreleder i KS Innkjøpsforum (KSI) etter valg på årsmøtet. KSI velger styreleder for ett år av gangen.

Skriv ut artikkelen

Stortingsmeldingen er relevant og beskriver utfordringer og aktuelle tiltak i hovedsak på en god og fremtidsrettet måte, heter det i refleksjonene som årsmøtet i KS Innkjøpsforum har gjort seg om meldingen. KSI ønsker en utredning om økt anskaffelsessamarbeid i kommunesektoren velkommen, men er opptatt av at dette er komplisert og at flere utfordringer må belyses. Samtidig slår årsmøtet bl.a. fast at Anskaffelsesakademiet bør sikres konkret støtte for videreutvikling av kunnskap og som kompetansetilbud for mer profesjonelle innkjøpere og ledere.
Etter valgene på årets årsmøte i KS Innkjøpsforum består styret nå av: Jorid Bye, Trondheim kommune, Bente Aanestad Fjelde, Strand kommune, Tommy Hestem, Asker kommune, Rita Endresen, Værnesregionen og Kine Rustad Kristiansen, Fredrikstad kommune. De tre førstnevnte er valgt for en toårs-periode, de to siste var ikke på valg i år. Hestem er i tillegg valgt til styreleder for ett år.
Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune, Jonny Indrevåg, Ålesund kommune og Øyvind Takle, Grimstad kommune er varamedlemmer – valgt for et år. Valgkomiteen består av Arve Klokk, Flora kommune, Kjersti Øgaard, Time kommune og Tor Kjærstad, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid – også disse valgt for et år.
Alle valgene var enstemmige.
Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser sto sentralt i så vel årssamlingen som årsmøtet KSI hadde i Tromsø forleden. Årsmøte gav en uttalelse om meldingens innhold – i form av noen refleksjoner. Det er, heter det, KSIs oppfatning at stortingsmeldingen er relevant og beskriver utfordringer og aktuelle tiltak i hovedsak på en god og fremtidsrettet måte.

KSI: Spesielle utfordringer i stortingsmeldingen

 •  Enkelte tiltak som er inntatt for statlig sektor, kan ikke uten videre støttes og  gjennomføres for kommunal sektor

– Dette skyldes at tiltakene kan utfordre kommunenes frihet til selv å organisere seg lokalt slik det fremstår som mest hensiktsmessig

– KSI hevder kommunenes rett til egne prioriteringer, å foreta egne valg og på den måten kunne finne forskjellige løsninger lokalt og regionalt. I henhold til kommuneloven

 • Spesielt viktig er dette på tema som innkjøpssamarbeid og profesjonalisering av anskaffelsesmiljøene

Innkjøpssamarbeid 

 • KSI ønsker en utredning om økt anskaffelsessamarbeid i kommunesektoren  velkommen, men er opptatt av at dette er komplisert og at flere utfordringer må belyses.
 • Det må fås frem flere alternativer, der et mangfold av løsninger tilpasset lokale forutsetninger også kan være en vei å gå.
 • Samarbeid må tuftes på frivillighet i kommunal sektor
 • Samarbeid om økt standardisering av fag, prosesser/systemer og datagrunnlag mer enn store fellesanskaffelser
 • Utredningen må også se på

– Virkninger for lokalt og nasjonalt næringsliv med fare for mindre konkurranse, monopolisering, SMBer, leverandørutvikling, innovasjonsmuligheter.

– Leveransesituasjonen lokalt innen ulike kategorier

– Gir opprettelse av større innkjøpssamarbeid, dårligere evne til leveranse-/kontraktsoppfølging lokalt?

– Virkning for strategisk forankring av anskaffelsesfunksjon lokalt?

Kompetanse 

 • Innkjøpskompetanse består også av relevant kunnskap og forankring hos ledere og medarbeidere
 • Anskaffelsesakademiet ble etablert i 2017 med initiativ fra storting/regjering og etter stor innsats fra berørte organisasjoner og læresteder
 • Anskaffelsesakademiet bør derfor sikres konkret støtte

– for videreutvikling av kunnskap om offentlige anskaffelser

– slik at kompetansetilbud for mer profesjonelle innkjøpere og ledere kan gjennomføres for å sikre målsettingene om økt kompetanse i  stortingsmeldingen.

Ivaretagelse av samfunnsansvar 

 • Viktig virkemiddel lokalt og globalt
 • Men utfordring for kommunene, kapasitetsmessig og kompetansemessig
 • Virkemidlene må vurderes konkret i hver anskaffelse

– Kan ikke løse alle utfordringer i alle anskaffelser

– Ambisjonsnivå må settes forholdsmessig og prioriteringer må til

– Også viktig for å ivareta konkurranse, gi SMBer og lokale bedrifter mulighet for deltagelse

Bli den første til å kommentere på "Kommune-innkjøpere gir stortingsmeldingen godkjent – i hovedsak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.