Kommune-Norge: Dette vil øke andelen grønne anskaffelser

Anbud365: Kommune-Norge Dette vil øke andelen grønne anskaffelserTrøndelag fylkeskommune, her ved fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, er blant dem som har levert innspill til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Kommune-Norge krever økt samhandling mellom Innkjøp og fagenhetene for å få til flere grønne innkjøp. Likeledes at det, når det gjelder innkjøp, må «pålegges» gjennom nasjonale retningslinjer å stille miljøkrav i mye større grad enn nå. For å lykkes med flere grønne innkjøp trengs også økt fokus på øverste kommunale ledelse, folkevalgte og ledere i linjen. Dette fremgår av innspill til arbeidet med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, blant disse fra kommuner og fylkeskommuner.

Innlandet/Hedmark

Rett før de ble en del av Innlandet fylke kom det innspill fra Hedmark fylkeskommune, som savner mer konkrete mål. Regjeringen må definere tydelige mål for hva offentlig sektor må bidra med, heter det. De kan ikke se at det inspirerer til satsning i kommuner/fylkeskommuner når øverste nivå er så utydelige. I tillegg må innkjøp bør i større grad krediteres for innovative anskaffelser og dette må ha mye større fokus hos ledelsen enn det har i dag.

Kommuner og fylkeskommuner må «pålegges» å definere konkrete grønne tiltak, med tallfestede mål. Likeledes bør samhandling mellom Innkjøp og fagenhetene blir viktig for å få til flere grønne innkjøp, mener den tidligere fylkeskommunen, som poengterer at kompetanseheving og dette temaet bør vurderes på avdelinger som gjennomfører store anskaffelser med stor miljøgevinst.

Trøndelag

Også Trøndelag fylkeskommune mener man må bli bedre på hvordan det går an å stille grønne krav og evaluere disse i ettertid. Dette kan gjøres gjennom å legge til rette for bedre samhandling mellom Jus og Anskaffelser (Innkjøp) og fagenhetene i fylkeskommunen, heter det. Det bør ligge som en del av fylkeskommunenes strategi for å oppnå resultater. Fylkeskommunen fremhever at når det gjelder innkjøp, må det «pålegges» gjennom nasjonale retningslinjer å stille miljøkrav i mye større grad enn nå.

Det er behov for en tverrfaglig kompetanse som må holdes kontinuerlig oppdatert og som er vanskelig tilgjengelig på alle innkjøpsområder som fylkeskommunen er involvert på. Kompetanseheving om temaet miljøkrav og grønne innkjøp bør i større grad vurderes inn mot avdelinger/seksjoner som gjennomfører store anskaffelser der det er stor miljøgevinst, påpekes det i innspillet, og:

– For å gjennomføre risikovurderinger av miljøkrav som stilles i anskaffelser, og som ofte har mange ukjente faktorer, bør det foreligge flere metoder og modeller tilgjengelig som kan benyttes for å kunne vurdere hva markedet kan levere og analyser for konsekvenser av valg av varer/tjenester når det gjelder miljøvennlige anskaffelser.

Hamar

Fra Hamar kommune understrekes behovet for økt fokus på grupper som øverste kommunale ledelse, folkevalgte og ledere i linjen vil bidra til måloppnåelse. Innkjøpsrådgivere kan tidvis komme sent inn i prosess og derav ha begrensede påvirkningsmuligheter.

Leverandørsiden, fremholder Hamar kommune, har i stor grad samme målsetning som det offentlige med tanke på økt bærekraft og innovasjon. Handlingsplan bør oppfordre til å utnytte dette potensialet, eksempelvis gjennom tema-møter med lokale leverandører og leverandørorganisasjoner. Potensialet i god markedsdialog øker proporsjonalt med en stadig raskere utviklingstakt og tilsvarende økning i behov for bærekraft.

Kommunen mener også at god dialog med leverandørsiden under utvikling vil kunne bidra til økt anvendbarhet og kvalitet, samt sikre at de i størst mulig grad kan svares opp på en effektiv og etterprøvbar måte.

Om sirkularitet, gjenbruk, livssykluskostnader og delingsøkonomi fra Hamar kommune: Tiltak for økt bevissthet, kompetanse, samt gode verktøy for å sette krav til, og evaluere på disse punktene, vil bidra positivt med tanke på både innovasjon og andel grønne anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Kommune-Norge: Dette vil øke andelen grønne anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.