Kommune-satsing på grønne innkjøp bidrag til attraktiv bo- og jobbregion

Anbud365: Kommune-satsing på grønne innkjøp bidrag til attraktiv bo- og jobbregionChristian Herheim har stått i spissen for Klimasats-prosjektet «Fra kunnskap til handling i offentlig innkjøp» i Rogaland. Han er regionleder for Rogaland i «Klimapartnere», som er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter.

Skriv ut artikkelen

Desto raskere kommunene kommer i gang med grønne kjøp, desto raskere vil regionen være attraktiv å bo og jobbe i, i konkurranse med nærliggende regioner. Dette er en av de forventede effekter av et Klimasats-prosjekt i Rogaland, der hovedinnsatsen gikk på å hjelpe de minste kommunene med å komme seg opp på et høyrere kunnskapsnivå. I prosjektrapporten slås det fast at offentlig innkjøp handler like mye om “grønn ledelse” som om grønn kunnskap. Å jobbe med hele leverandørkjeder for å redusere utslipp på sikt vil kreve et enda større samarbeid på tvers av kommuner.

Anbud365 har fått tilgang til sluttrapporten fra Klimasats-prosjektet «Fra kunnskap til handling i offentlig innkjøp» i Rogaland fylkeskommune. Prosjektet hadde som formål å øke farten i bruken av grønne innkjøp. Basert på de funnene som ble gjort, ble innsatsen i hovedsak rettet inn mot å lære opp de minste kommunene gjennom en pilot sammen med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Rapporten:

– I løpet av prosessen ble det klart for oss at det er tyngre strukturelle utfordringer enn bare kunnskap som hemmer utviklingen av grønne offentlig anskaffelser. Det ble og fort klart at plan for gjennomføring ikke ville fungere med COVID19-restriksjoner. Basert på de første intervjuene med innkjøpsavdelinger bestemt vi oss for å ha større fokus på å hjelpe de minste kommunene for å komme seg opp på et høyrere kunnskapsnivå.

Modne markeder, men …

Markedet var allerede moden for å levere grønnere løsningen, mens innkjøpsavdelinger i de større kommunene mente de ikke hadde nok strukturell støtte for å gjennomføre grønne anskaffelser. Og i de minste kommunene var det ikke nok kunnskap om grønne offentlige anskaffelser.

Blant resultatene som forventes i kjølvannet av prosjektet de nærmeste tre årene nevnes bl.a. at innkjøpsavdelinger nå vil sette grønne krav som minimumsstandard i alle innkjøp. Det gjelder spesielt de de mindre kommunene prosjektet har vært i kontakt med. Innkjøpsavdelinger vil dessuten i enda større grad være mer strategiske. Da vil man kunne se årshjul mange år fremover i tid som vil kunne engasjere næringssjefer å holde kontakt med næringslivet (ta ansvar for klima og miljøplanen i egen kommune). Rådmenn vil i enda større grad iverksette tiltak fra et ledelses perspektiv ‐ som gir innkjøpsavdelinger klarere retningslinjer for å gjennomføre grønne innkjøp, står det å lese i sluttrapporten.

Grønne innkjøp altomfattende

På noe lenger sikt er forventningene bl.a. at grønne innkjøp er altomfattende i innkjøpsøyemed. Det vil si at fagledere forstår nytteverdien av å stille formkrav, være villig til å jobbe med innovative anskaffelser, etterspør tredjeparts miljøsertifisering av alle leverandører som minimum, og at man i størst mulig grad kjøper fossilfritt – beveger seg mer mot sirkulæreverdikjeder. En annen forventning er at man jobber med hele leverandørkjeder for å redusere utslipp. – Dette vil, heter det, kreve et enda større samarbeid på tvers av kommuner for å koordinere overfor markedet. At kommuner fører statistikk hører med blant forventningene fremover i tid – og at andre offentlige virksomheter i større grad kan kontrollere og føre statistikk for kommunene.

Handler om «grønn ledelse»

Desto raskere kommunene kommer i gang med grønne kjøp desto raskere vil regionen være attraktiv å bo og jobbe i, i konkurranse med nærliggende regioner. Kommuner har en særlig interesse i å bestille mer “grønt”, spesielt her i Rogaland: – Vi håper dermed at Rogaland vil være mer synlig som en grønn region fordi kommuner har større fokus på tema, fremheves det i rapporten, der en av erfaringene ellers er at offentlig innkjøp handler like mye om “grønn ledelse” som om grønn kunnskap. Og:

– Det er også viktig å forstå at de større kommunene har større avdelinger og kontroll over sitt virke. Men uten gode klima- og miljøplaner vil ikke man klare å se at det er mulig å akselerere bruken av grønne anskaffelser. Det er da ingen forankring i organisasjonen.

Bli den første til å kommentere på "Kommune-satsing på grønne innkjøp bidrag til attraktiv bo- og jobbregion"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.