Kommune-strategi med forbud mot kjøp fra områder i strid med folkeretten

Anbud365: Kommune-strategi med forbud mot kjøp fra områder i strid med folkerettenSunndal kommune har fått anskaffelsesstrategi. En kritisk suksessfaktor for å lykkes med den, er at den er forankret i kommunedirektørens ledergruppe. Blant risikofaktorene er at det ikke blir satt av nok ressurser til iverksetting av strategien. Kommunedirektør Randi Dyrnes er en nøkkel i begge deler (foto: Sunndal kommune).

Skriv ut artikkelen

Sunndal kommune skal, så langt som mulig, avstå fra innkjøp av varer og tjenester som er produsert i eller på okkuperte områder i strid med folkeretten. Dette vedtok kommunestyret da kommunens anskaffelsesstrategi nylig var til behandling der. Kommunen satser på en mer overordnet fordi regelverk og praksis er i stadig endring, bl.a. som følge av Kofa-avgjørelser. Og fortløpende revidering er ressurskrevende.

Sunndal kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med drøyt 7000 innbyggere, har fått anskaffelsesstrategi etter vedtak i kommunestyret nylig. Kommunen kjøper varer og tjenester for om lag 85 mill kr årlig, kjøp fra andre kommuner og samarbeid ikke inkludert. Sunndal har vært medlem av Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid siden dette ble etablert i 2002. Deltagelse i formalisert innkjøpssamarbeid gir, særlig små kommuner, tilgang til gode avtaler og kompetanse rundt innkjøpsfaglige spørsmål, heter det.

Innkjøpsstrategien erstatter dagens innkjøpsreglement. Det vil i arbeidet med innføring av innkjøpsstrategien bli laget opplæringsvideoer. På sikt vil dette bli en del av KS-læring.

Folkerett-hensyn

I kommunestyret ble det lagt til en formulering i anskaffelsesstrategien, der det heter at kommunen, så langt som mulig, skal avstå fra innkjøp av varer og tjenester som er produsert i eller på okkuperte områder i strid med folkeretten. Også et forslag om å vurdere «exit-kostnader» i de tilfeller der det er naturlig, ble lagt til i kommunestyret.

Det fremgår av anskaffelsesstrategien at i bunn skal det ligge en helhetlig visjon med tanke på livssyklus av det som blir kjøpt inn. Innkjøpstrategien gjør det også mulig for kommunen å kjøpe brukte produkter når det er relevant, likeledes et systematisk arbeid med sosiale vilkår for anskaffelser som opprinnelig kommer utenfra EØS (f.eks. ved å velge fair trade produkter).

Telemarksmodellen først, så …

I påvente av innføring av Norges-modellen skal Sunndal kommune gjennom sine anskaffelsesprosesser ivareta kravet til seriøsitet i arbeidslivet gjennom Telemarksmodellen.

Kommunen skal inngå reserverte kontrakter som har som hovedformål å integrere mennesker med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte, heter det. Innenfor regelverket skal kommunen også legge til rette for at lokale leverandører kan delta i konkurranser om varer og tjenester.

Risiko og suksessfaktorer

En kritisk suksessfaktor for å lykkes er, kan man lese i anskaffelsesstrategien, at innkjøpsstrategien er forankret i kommunedirektørens ledergruppe. Tre risikofaktorer listes også opp:

• At det ikke blir satt av nok ressurser til iverksetting av strategien.

• At opplæring og informasjon ikke når ut til alle som gjør innkjøp.

• Ansvarliggjøring/eierskap til oppgavene som ligger i å ha innkjøpsfullmakt.

– Det anses som hensiktsmessig å ha en overordnet innkjøpsstrategi uten detaljerte føringer og bestemmelser for innkjøpsarbeidet. Dette da regelverk og praksis på området er under stadig endring. Mange av disse endringene er knyttet til avsagte dommer i KOFA. En innkjøpsstrategi som er for detaljert utformet vil kunne være til hinder for at det praktiske innkjøpsarbeidet til enhver tid er knyttet opp til aktuelt lovverk og rettspraksis. Det vil videre sette høye krav til forløpende revidering, noe som anses som ressurskrevende, konstaterer kommunedirektøren i saksframlegget for kommunestyret.

Bli den første til å kommentere på "Kommune-strategi med forbud mot kjøp fra områder i strid med folkeretten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.