Kompetansesamarbeid gir gevinster i arbeidet med etisk handel

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. septemberEtisk handel Norge, her ved daglig leder Heidi Furustøl og seniorrådgiver Magne Paulsrud, har i gang et pilotprosjekt med tema hvordan etiske krav kan følges opp i høyrisikoanskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det gjelder å organisere kompetanse på menneskerettigheter i offentlige anskaffelser i samarbeidets navn på en mest mulig effektiv måte, slik næringsministeren nylig etterlyste. Initiativ for etisk handel (IEH) har startet et arbeid med å finne en egnet samarbeidsmodell som kan utvikle kompetansen i bredden og i dybden, både på krav, risikoanalyser, oppfølging og erfaringsutveksling, og gjennom det oppnå betydelige gevinster. Seks – åtte «grenseløse» kategoriteam er den foreløpige hypotesen – og begynnelsen.

Forleden kom rapporten «Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser». Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommentere rapporten slik: – Det er bra at rapporten viser at krav til samfunnshensyn har positive virkninger. Det er imidlertid nødvendig å vurdere nærmere hvordan slike krav kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte.

Et arbeid som etter hvert lett kan vise seg å imøtekomme statsrådens utfordring er altså allerede i gang – på initiativ og i regi av Initiativ for etisk handel: Forprosjekt med arbeidstittel «Samarbeid og koordinering – etiske krav i offentlige anskaffelser» under ledelse av seniorrådgiver Magne Paulsrud i IEH.

Krever mer og mer kompetanse

Daglig leder i IEH, Heidi Furustøl, sier til Anbud365 at håndtering av etiske krav i anskaffelser krever mer og mer kompetanse, noe toneangivende medlemmer av foreningen erkjenner.

– Vi må finne og utvikle muligheter for å effektivisere og forbedre arbeidet med etiske krav. Behovet for samarbeid i offentlige sektor er allerede stort på mange områder, og spørsmålet er hvor hensiktsmessig det er at hver og en av oss skal sitte på hver vår tue og finne måter å stille krav på. Vi bør heller organisere oss slik at vi får utnyttet de mulighetene som finnes i samarbeid til å samle og øke kompetanse, sier hun, og påpeker at en slik organisering også gjør at man kan få en dypere forståelse for utfordringene som ligger i leverandørkjedene når det gjelder menneskerettigheter.

Prosjektforslag til høsten

Initiativ for etisk handel er et non-profit kompetansesenter. I så måte naturlig at de stiller seg i spissen for å utvikle en samarbeidsmodell for å heve kompetansen på området. En ekspertgruppe med representanter for IEHs medlemmer er oppnevnt og i gang. Et konkret forslag til prosjekt ventes å foreligge til høsten, og dette skal først sendes på høring til medlemmene.

Modellen det arbeides etter, har hentet inspirasjon fra Sverige. Paulsrud:

– Vi tenker å konsentrere oss om kategoriområder som anskaffes på tvers av forvaltningsnivåer og der risikoen for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter er stor. I første omgang kan være seks – åtte slike kategorier, som enkelt utvides etter hvert som flere deltakere slutter seg til samarbeidet. Etter modellen får så et team, som kan bestå av to – fire oppdragsgivere ansvar for hvert sitt kategoriområde – med en teamleder i spissen. En viktig oppgave for disse teamene er å gjøre og oppdatere risikoanalyser for de produktene innenfor sin kategori som er mest risikoutsatt, og på bakgrunn av risiko utarbeide og gjennomføre tiltak for kontraktsoppfølging. Å sikre god dialog med markedene gjennom hele prosessen, og særlig i planleggingen, er viktig. Teamene vil bruke standardiserte prosesser, maler og verktøy utviklet i IEH-fellesskapet, og de vil støtte seg på IEH kompetanse og ressurser. Teamene kan være sammensatt på forskjellige måter. Det vil avhenge av bransjestrukturer, det kan knytte seg til interesse og kompetanse, eller geografi.

«Kompetansesentre»

En slik organisering gjør det mulig å etablere «kompetansesentre», i den forstand at når en virksomhet skal kjøpe og ønsker å stille etiske krav, kan han/hun der finne oppdaterte risikoanalyser utført av kompetente miljøer. Når det gjelder oppfølgingen av kravene, hvor trolig den største effektiviseringsgevinsten ligger, ser IEH på modeller for hvordan et kategoriteam kan gjøre en oppfølging på vegne av andre virksomheter som ikke er del av selve teamet.

Denne måten å organisere kompetanse på, vil være en god løsning for de mindre virksomhetene med begrensede ressurser og kompetanse.

Samarbeid støtter opp om norsk og internasjonal politikk

IEH er allerede anerkjent internasjonalt som ekspert på menneskerettigheter og etisk handel, og deltar i så måte i en rekke internasjonale fora. Et OECD-møte i Paris står for døren, og her skal Furustøl og IEH bl.a. fremlegge sine tanker om en samarbeidsmodell som verktøy for å skaffe til veie og utvikle kompetanse.

– Organiseringen imøtekommer for øvrig, sier Paulsrud, en rekke prioriterte politikkområder til regjeringen, ikke minst effektivisering, harmonisering, digitalisering, respekt for menneskerettigheter. En slik samarbeidsmodell kan enkelt overføres/gjøres på andre områder. Vi fokuserer primært på arbeidstaker- og menneskerettigheter fordi det er det vi kan mest om.

Mer informasjon kan man få ved å henvende seg til Initiativ for etisk handel, enten man er medlem der eller ei. Ikke-medlemmer er også velkommen i prosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Kompetansesamarbeid gir gevinster i arbeidet med etisk handel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.