Konkurranseutsetting i Forsvaret – hva med sivile leverandører ved konflikt?

Anbud365: Konkurranseutsetting i Forsvaret – hva med sivile leverandører ved konfliktForsvaret står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon og med den en annen vurdering av konkurranseutsetting i Forsvaret enn for 25-30 år siden. På bildet, forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hansen (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Folkerettens regler reiser en rekke problemstillinger og dilemmaer i forbindelse med Forsvarets bruk av sivile aktører og konkurranseutsetting av oppgaver. På 1990-tallet var utgangspunktet et behov for å dreie Forsvarets innretning i lys av endrede sikkerhetspolitiske realiteter og et endret verdensbilde etter den kalde krigen. I dag er de sikkerhetspolitiske konjunkturene annerledes. Der det legges opp til å benytte sivile i Forsvaret må det foretas en vurdering av om den konkurranseutsatte funksjonen vil innebære direkte deltagelse i eventuell væpnet konflikt.

Dette drøftes i notatet «Konkurranseutsetting i forsvarssektoren – noen folkerettslige implikasjoner». Forfatterne er Hedda Bryn Langemyr og Erik Strøm ved UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet – med bidrag fra Folkerettsinstituttet og Thomas L. Halvorssen, oberst (p).

Offentlig-privat samarbeid har vært en viktig del av debatten om omstilling og reform av Forsvaret siden tidlig på 1990-tallet. Utgangspunktet var et behov for å dreie Forsvarets innretning i lys av endrede sikkerhetspolitiske realiteter og et endret verdensbilde etter den kalde krigen. Målet med reformene har likevel hele tiden vært effektivisering og kostnadsreduksjoner, samt til en viss grad bedre styring og kontroll, heter det i notatet.

Uavhengig grunnstruktur

I dag synes det å være bred enighet om at Forsvaret trenger en grunnstruktur som fungerer mer uavhengig av sikkerhetspolitiske konjunkturer. Det virker imidlertid fremdeles å være uenighet om hvilke oppgaver Forsvaret skal løse og hvordan de skal løses innenfor denne strukturen, konstaterer forfatterne av notatet.

Forskningen er, fremholdes det, ikke entydig på effektene av privatisering, utskilling og outsourcing av offentlige oppgaver. På den ene siden synes det som om konkurranseutsetting kan bidra til reelle kostnadskutt og effektivisering der oppgaver er konkrete og målbare, mens dette i mindre grad synes å være tilfellet for oppgaver og tjenester der utøvelse av skjønn og fleksibilitet i utføring av oppgaver er vesentlig. For Forsvaret kan det være gode økonomiske argumenter både for og imot konkurranseutsetting.

Utfordringer med konkurranseutsetting

– De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på hvilke utfordringer det innebærer for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget, heter det. Den iboende usikkerheten som ligger i enhver konflikt, krig eller krigslignende situasjon, gjør Forsvarets oppgaver utfordrende å konkurranseutsette. Det er derfor vanskelig å trekke et klart skille mellom funksjoner og oppgaver som kan legges ut på anbud og ikke.

Der det legges opp til å benytte sivile i Forsvaret, påpeker forfatterne av notatet, må det foretas en vurdering av om funksjonen vil innebære direkte deltagelse i eventuell væpnet konflikt. Det må gjøres avgrensninger av hva som er kjernevirksomhet, og som under folkeretten innebærer direkte deltakelse, og hva som er støttende eller tilretteleggende virksomhet som ikke setter personen i en slik aktiv deltakende rolle. Dersom man ønsker å immunisere visse sektorer av samfunnet i en konflikt, er det i utgangspunktet bare én måte å sikre seg dette på: Å ha adskilte systemer. Når totalforsvaret legger opp til et samvirke, er det svært viktig å identifisere visse kritiske sektorer og kritisk infrastruktur som likevel bør holdes utenfor.

Det folkerettslige regelverket

Folkerettens regler reiser en rekke problemstillinger og dilemmaer i forbindelse med bruk av sivile aktører og konkurranseutsetting av oppgaver. Her oppstår en lang rekke problemstillinger rundt overgangen mellom fred, krise og krig for sivile aktører som knyttes tett opp til forsvarsstrukturen, og som følge av det folkerettslige regelverket som vil komme til anvendelse i tilfellet væpnet konflikt.

Bli den første til å kommentere på "Konkurranseutsetting i Forsvaret – hva med sivile leverandører ved konflikt?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.