Konsulentkjøp: Brudd på krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet

Anbud365: Konsulentkjøp Brudd på krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhetDirektoratet for e-helse har ikke tilstrekkelig kontroll med at anskaffelsesprosessene gjennomføres i tråd med regelverket, heter det i Riksrevisjonens rapport. Manglene svekker tilliten til direktoratets anskaffelser. – Vi tar Riksrevisjonens funn og konklusjoner på største alvor. Deres anbefalinger er viktig for å øke digitaliseringstakten, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse (foto: Direktoratet for e-helse).

Skriv ut artikkelen

Etterlever ikke kravene til konkurranse og likebehandling i tråd med anskaffelsesregelverket. Etterlever ikke kravene til etterprøvbarhet av vurderinger i anskaffelsesprosessen. Har mangelfull kostnadskontroll for kjøp av konsulenttjenester. Har mangelfulle prosesser for å redusere avhengigheten av konsulentbruk. Dette er Riksrevisjonens «dom» over anskaffelser av konsulenttjenester i regi av Direktoratet for e-helse.

Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse er et vedlegg til Dokument 3:14 (2020-2021) «Undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger – én journal; styring og anskaffelser».

I perioden 2016–2020 har Direktoratet for e-helse gjennomført om lag 550 minikonkurranser på rammeavtaler for IT-konsulenttjenester for til sammen 1,2 mrd. Målet med revisjonen har vært å undersøke om direktoratet kjøper og styrer konsulenttjenester i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket i staten.

14 anskaffelser undersøkt

I 2020 hadde Direktoratet for e-helse ansvaret for til sammen 10 programmer/prosjekter. Riksrevisjonen har undersøkt 14 anskaffelser som er gjort i perioden 2016–2020.23. De er gjennomført ved konkurranse mellom leverandørene på eksisterende rammeavtaler, og har en samlet kostnadsramme på 389 mill.

Direktoratet for e-helse har ikke tilstrekkelig kontroll med at anskaffelsesprosessene gjennomføres i tråd med regelverket, heter det i Riksrevisjonens rapport. Manglene svekker tilliten til direktoratets anskaffelser. Direktoratet har i flere tilfeller brutt anskaffelsesregelverket ved kjøp av konsulenttjenester til prosjektet Én innbygger – én journal/Akson, Helsedataprogrammet og Program kodeverk og terminologi.

Fått flere og flere oppdrag

Direktoratets oppgaveportefølje inneholder hovedsakelig programmer og prosjekter som går over flere år. I alle de tre programmene/prosjektet Riksrevisjonen har undersøkt, har leverandøren kommet tidlig inn, gjerne i en forprosjektfase. Etter hvert som programmene/prosjektet har utviklet seg, har den samme leverandøren fått flere og mer omfattende oppdrag.

I Helsedataprogrammet og i prosjektet Én innbygger – én journal/Akson er én leverandør dominerende. I Program kodeverk og terminologi bruker direktoratet konsulenter fra flere leverandører, men leverandøren med flest avtaler har også her vært med i flere år, og fått flere oppgaver underveis.

Minikonkurranser etter utløpt kontrakt

Konkurranse og likebehandling er grunnleggende prinsipper i anskaffelsesloven. Det følger av disse prinsippene at direktoratet har ansvaret for en rettferdig konkurranse. Flere av anskaffelsene Riksrevisjonen har undersøkt gjelder tjenester som det tidligere har vært gjennomført minikonkurranser på, men hvor kontrakten har utløpt. Siden direktoratet fortsatt har hatt behov for tilsvarende tjenester, har direktoratet gjennomført nye minikonkurranser for disse tjenestene.

Direktoratet informerer i konkurransegrunnlaget om at et oppdrag er en videreføring av et eksisterende oppdrag eller rolle. Å opplyse om hvilken leverandør direktoratet benytter i dag, er i utgangspunktet tillatt. Informasjonen må imidlertid gis på en slik måte at den ikke bidrar til å svekke konkurransen om oppdraget og dermed innebærer risiko for brudd på anskaffelsesregelverket.

Har brutt konkurranseprinsippene

I konkurransegrunnlaget for 7 av de 14 anskaffelsene Riksrevisjonen har kontrollert, har direktoratet gitt opplysninger som kunne oppfattes som at de foretrakk at eksisterende leverandør fortsatte. Formuleringen medfører at direktoratet har brutt konkurranse- og likebehandlingsprinsippene i disse sju anskaffelsene fordi informasjonen svekker konkurransen og behandler en leverandør mer fordelaktig.

Å informere om at oppdraget er en videreføring av eksisterende oppdrag og roller, gir risiko for at konkurransen begrenses og at direktoratet ikke får tilbud fra andre leverandører enn eksisterende leverandør. Det er tilfellet i de anskaffelsene som er har undersøkt, og å gi slik informasjon forsterker risikoen for å bli avhengig av én leverandør, fremgår det av Riksrevisjonens rapport.

Bli den første til å kommentere på "Konsulentkjøp: Brudd på krav til konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.