Kontraktoppfølging det svake ledd i kampen mot arbeidslivskrim

Anbud365: Kontraktoppfølging det svake ledd i kampen mot arbeidslivskrimKS, her ved sin leder, Gunn Marit Helgesen, har finansiert et prosjekt med formål å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Skriv ut artikkelen

Kommunale tiltak mot arbeidslivskriminalitet handler mye om å være våken gjennom anbudsprosessen og frem til kontrakt er underskrevet, fremgår det av en fersk rapport. Oppfølgingen av kontrakten er akhilles–hælen – slikt krever ressurser og kompetanse, og det er ofte en mangelvare. Det å ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser er derfor en utfordring, heter det.

Rapporten «Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?» handler om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet. Hovedformålet med prosjektet som bidrar med sine resultater i rapporten, har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse finansiert av KS.

Det fremgår av rapporten at det er gjort intervjuer med 24 kommuner og fem fylkeskommuner. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har fått økt oppmerksomhet i mange kommuner og fylkeskommuner de senere år. Bare et fåtall av informantene kjenner imidlertid til større saker knyttet til arbeidslivskriminalitet i egen kommune/fylkeskommune.

Aktuelle tiltak

På spørsmål om hvilke tiltak kommunen eller fylkeskommunen selv har tatt initiativ til de senere år, handler svaret for eksempel om utvikling av nye strategier og planer, begrensning av antall leverandørledd, implementering av e-faktura, bruk av utvidet skatteattest, krav om å oppfylle forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter o.a.

Kommunene og fylkeskommunene tar i bruk et bredt spekter av tiltak, heter det i rapporten, men de vektlegger tiltak som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å hjelpe kommunen og fylkeskommunen i deres innkjøp – det vil si til å velge «rett» leverandør og at nødvendige krav er på plass. Få har satt i gang tiltak for å styrke deres kontroll- og tilsynsansvar.

Innkjøpssamarbeid

Intervjuene viser også at nesten alle kommuner og fylkeskommune som er omfattet av denne undersøkelsen, deltar i en eller annen form for innkjøpssamarbeid. Det er store forskjeller når det gjelder hva et slikt innkjøpssamarbeid innebærer, og i hvilken grad mulighetene i innkjøpssamarbeidet faktisk utnyttes.

På spørsmål om hva som oppfattes som vanskelig når det gjelder bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, pekes det på at oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser krever ressurser og kompetanse. Flere trekker fram at både regelverket og kontrollvirksomheten har blitt mer omfattende, samtidig som de kriminelle blir mer avanserte i sine metoder.

Hvor strenge kan man være?

Noen påpeker også at de synes det er vanskelig å vite hvor strenge de faktisk kan og bør være. For strengt regelverk, eksempelvis knyttet til antall underleverandører, dokumentasjonskrav eller bruk av lærlinger, kan gjøre det vanskeligere for små og lokale aktører å levere anbud.

Bli den første til å kommentere på "Kontraktoppfølging det svake ledd i kampen mot arbeidslivskrim"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.