Kraftig økning av prioriterte saker i KOFA i første halvår

Anbud365: Kraftig økning av prioriterte saker i KOFA i første halvårLine Rakner er seksjonssjef for offentlige anskaffelser og ansvarlig for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Skriv ut artikkelen

Kraftig økning i antall prioriterte saker og tilbake til normalen når det gjelder brudd på regelverket. Det er status for KOFA første halvår 2022. I 2021 behandlet klagenemnda langt flere saker hvor det ikke ble konstatert brudd på anskaffelsesregelverket, enn saker hvor det ble konstatert brudd. I første halvår i år fordeler det seg annerledes – med en liten overvekt av saker hvor klagenemnda har konstatert regelbrudd. Så langt i 2022 ser det ut til at antallet prioriterte saker øker sammenlignet med tidligere år. Normalt har antallet prioriterte saker ligget på ca. 25%, etter første halvår er andelen ca. 40%.

Line Rakner, seksjonssjef for offentlige anskaffelser og ansvarlig for KOFA, sier i et oppslag på nettsiden til Klagenemdsekretariatet at det er svært positivt at offentlige oppdragsgivere velger å utsette kontraktsinngåelse i økende grad. Å vente med kontraktsinngåelse betyr at KOFAs avgjørelser får større betydning, fordi oppdragsgiverne da kan rette feil dersom det viser seg at det foreligger regelbrudd som har påvirket utfallet av konkurransen.

Ved vanlige rådgivende saker er valgmulighetene færre, fordi man da allerede har inngått kontrakt med en leverandør som kanskje ikke skulle hatt kontrakten i første omgang. KOFA har alltid hatt lav saksbehandlingstid på ca. to måneder for prioriterte saker. Oppdragsgiver får saken fort ut av verden ved å velge denne fremgangsmåten, og Rakner tenker derfor at det er positivt dersom denne utviklingen fortsetter.

Tilbake til en normalsituasjon

Det er vanskelig å si hva som er årsaken til at vi nå er tilbake til en situasjon med flere saker med brudd enn i fjor, fremholder hun og antar at det er tilfeldig, og at man nå er tilbake til normalsituasjonen slik den var før 2021.

Hun konstaterer trendbrudd i flere kategorier og gir eksempler på saker som gjelder en av kategoriene: Ulovlig tildelingskriterium, inklusive manglende tilknytning til leveransen. Klagenemnda har tidligere lagt til grunn at et tildelingskriterium har tilstrekkelig tilknytning til leveransen når det legger opp til en vurdering av sterke og svake sider ved ytelsene som tilbys.

Eksemplene

  • Klagenemnda behandlet i sak 2022/596 spørsmålet om flere av vurderingsmomentene under tildelingskriteriet kvalitet manglet den nødvendige tilknytningen til de rørleggertjenestene som skulle leveres. Klagenemnda fant at kvalitetskriteriet manglet den nødvendige tilknytningen til leveransen.
  • De forente sakene 2022/326 og 2022/322 gjaldt kjøp av renholdsrekvisita. Priskriteriet skulle evalueres basert på 31 av 277 etterspurte produkt. Dette medførte at det bare var halvparten av rammeavtalens estimerte verdi som var gjenstand for evaluering. Produktene som inngikk i evalueringen, besto heller ikke av et representativt utvalg produkter som ga oppdragsgiver grunnlag for å sammenligne leverandørenes prisnivå på den totale leveransen. Klagenemnda kom til at priskriteriet manglet den tilstrekkelige tilknytningen til leveransen.
  • Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/277 gjaldt anskaffelse av vaskeritjenester. Slik tildelingskriteriet miljø var beskrevet, la det opp til en vurdering av om leverandørene hadde, eller var i ferd med å innføre, et sertifisert miljøledelsessystem. Slik klagenemnda forsto kravet, var det selve sertifiseringen som ville gi uttelling, og ikke de underliggende egenskapene man måtte oppfylle for å bli sertifisert. Tildelingskriteriet var derfor ikke egnet til å bedømme sterke og svake sider ved de tilbudte ytelsene.

Bli den første til å kommentere på "Kraftig økning av prioriterte saker i KOFA i første halvår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.