Kraftig politisk oppgjør om offentlige aktører i fungerende markeder

Anbud365: Kraftig politisk oppgjør om offentlige aktører i fungerende markederStortingsrepresentantene - Pål Farstad (t.v.), Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn – alle fra Venstre – sto bak forslaget om å begrense omfanget av offentlig aktivitet i velfungerende markeder.

Skriv ut artikkelen

Det kom til en kraftig førvalgskonfrontasjon i Stortinget like før sommeren. Regjeringen og støttepartiene røk i tottene på opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen. Temaet var begrensning av omfanget av offentlig aktivitet i velfungerende markeder. Vi har en grunnleggende tro på at konkurranse i markedet er bedre egnet til å fremme kvalitet, innovasjon og effektiv drift enn offentlige monopoler, sa flertallet. Nei, svarte mindretallet, det er et ønske om å privatisere offentlig sektor ut fra en ideologisk overbevisning.

Det var tre representanter fra Venstre som fremmet forslag i Stortinget om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder. Gjennomgangen bør være klar i løpet av 2018, ifølge forslaget. Det fremgår av innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen (Innst. 481 S (2016–2017) at det fikk flertall. Imidlertid delte Stortinget seg slik at regjeringen og dens samarbeidspartier utgjorde flertallet.

Tro på konkurranse

Flertallet har en grunnleggende tro på at konkurranse i markedet er bedre egnet til å fremme kvalitet, innovasjon og effektiv drift enn offentlige monopoler. Flertallet mener derfor at slike monopoler bare bør etableres med begrunnelse i spesielle samfunnsmessige forhold, heter det i innstillingen. For å unngå uønskede monopollignende bransjer er det derfor nødvendig å ha like rammebetingelser for offentlige og private aktører.

Helse, omsorg og undervisning er store sektorer med betydelig reformbehov. Flertallet er trygge på at det også innenfor offentlige monopoler vil være evne og vilje til innovasjon. Likevel tilsier all erfaring at konkurranse fra et bredt utvalg av tilbydere også på slike områder vil være en langt bedre måte å utvikle tjenestene på og sikre tilfredsstillende tilbud til landets innbyggere.

Dobbeltrolle

Flertallet vil også peke på at offentlig sektor har en nødvendig kontrolloppgave for å sikre at alle får de offentlige tilbud de har krav på, uansett hvem som leverer tjenestene. Dersom private leverandører ikke leverer etter avtale, er det etablert gode ordninger for å avslutte leveransen. Dersom leveransen er gitt av en kommunalt eller statlig eid aktør, vil kommunene eller staten selv i praksis være kontrollør. En slik offentlig dobbeltrolle kan by på utfordringer som ikke er til stede ved kontroll av private leverandører av velferdstjenester.

Mindretallet

Mindretallet – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – mener at offentlige oppgaver som finansieres gjennom skatter og avgifter eller brukerbetaling, som hovedregel bør drives i regi av det offentlige.

De peker på at mange større offentlige anskaffelser er knyttet til utvikling og drift av IT-systemer. Dersom det offentlige også i fremtiden skal ha reell kontroll over egne systemer, heter det, er det avgjørende at man ikke knytter seg ensidig til større leverandører, og at man foretar en vurdering av hvilke systemer som bør driftes i egen regi.

Offentlige en stor innkjøper

Mindretallet minner også om at det offentlige er en stor innkjøper. Hvordan man innretter slike innkjøp vil kunne fremme eller hemme både lokal og nasjonal næringsutvikling. Det vil også sterkt påvirke andre viktige samfunnsområder, som ved å fremme klimavennlige produkter og universell utforming av samfunnet.

Bli den første til å kommentere på "Kraftig politisk oppgjør om offentlige aktører i fungerende markeder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.