Kraftig Riksrevisjons-kritikk av Forsvaret: Må få opp farten ved materiell-anskaffelser

Anbud365: Kraftig Riksrevisjons-kritikk av Forsvaret: Må få opp farten ved materiell-anskaffelser- Skal Forsvaret klare å omsette bevilgningene i økt operativ evne, må anskaffelsene skje mer effektivt enn i dag. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med behov for å få nytt forsvarsmateriell raskt, haster det å utbedre svakhetene vi peker på i denne rapporten, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (foto: Mathias Fossum/Riksrevisjonen).

Skriv ut artikkelen

Det tar altfor lang tid før investeringer i nytt forsvarsmateriell gir operativ effekt. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det alvorlig. Det er en forutsetning for å nå ambisjonene i den nye langtidsplanen at forsvarssektoren evner å anskaffe nytt materiell raskere, fremgår det av en undersøkelsesrapport som Riksrevisjonens har lagt frem.  Samtidig er det sterkt kritikkverdig, ifølge Riksrevisjonen, at Forsvarsdepartementet har vært klar over problemene lenge, noe tidligere undersøkelser også har avdekket, men ikke klart å løse de. «Sterkt kritikkverdig» er Riksrevisjonens sterkeste kritikk.

Riksrevisjonens undersøkelse av gjennomføring av materiellinvesteringer i Forsvarssektoren (Dokument 3:16 (2023−2024)) er overlevert Stortinget.  Undersøkelsen viser at det er store svakheter i måten investeringer i nytt forsvarsmateriell gjennomføres på:

  • Investeringene tar altfor lang tid. Kraftige forsinkelser er normalt.
  • De fleste investeringer holder seg innenfor budsjett, men prosjektene skaleres ofte ned i omfang og ytelse for å klare dette.
  • Forsvaret har ikke beregnet godt nok hva det faktisk koster å drifte nytt materiell. Det gir risiko for at Forsvaret ikke har råd til å drifte materiellet de anskaffer.
  • Til sammen gjør dette at Forsvaret ikke får den operative effekten som er forventet. Forsvarsdepartementet har vært klar over problemene lenge, slik vi også har sett i tidligere undersøkelser, men ikke klart å løse de. Dette mener Riksrevisjonen er sterkt kritikkverdig.

Undersøkelsen viser at det tar for lang tid fra et operativt behov oppstår til Forsvaret kan ta i bruk nye våpen, militære kjøretøy og annet forsvarsmateriell. I noen tilfeller over 15 år.

Kraftige forsinkelser

De fleste investeringer blir kraftig forsinket. Det gjelder i alle faser av prosjektet, fra konsept til gjennomføring. Flaskehalser oppstår og gjør at man ikke kommer videre i prosessen. – Forsinkelsene er svært uheldige fordi den operative effekten av dyre investeringer utsettes. I dag er dette mer alvorlig enn tidligere, understreker riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har sett nærmere på selve gjennomføringsfasen i 38 avsluttede investeringsprosjekter. Av disse ble bare 6 levert til planlagt tid, mens hele 32 prosjekter var forsinket med i gjennomsnitt 5 år. Mange prosjekter tok mer enn dobbelt så lang tid som planlagt, noen så mye som seks ganger så lang tid. Også ti store pågående investeringer er sett på, og her, påpeker Riksrevisjonen, ser vi den samme tendensen – prosessene tar altfor lang tid.

Trenger riktig anskaffelses-kompetanse

I gjentatte rapporter har Riksrevisjonen pekt på at Forsvaret mangler personell og kompetanse. Også i investeringsprosjekter er dette en stor utfordring. – De trenger økt kapasitet og riktig kompetanse for å anskaffe og drifte materiellet, sier Schjøtt-Pedersen.

Den nye langtidsplanen legger opp til et stort personell- og kompetanseløft, men det er krevende å få til og vil ta lang tid. De neste tolv årene vil Forsvaret få bevilgninger på 1 635 milliarder kroner. Det er 611 milliarder mer enn i dag. Mye skal gå til investeringer i nytt materiell, blant annet nye ubåter, nye fregatter, nye maritime helikoptre og nytt luftvern.

Bli den første til å kommentere på "Kraftig Riksrevisjons-kritikk av Forsvaret: Må få opp farten ved materiell-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.