Kraftsatsing for å hente ut gevinstene ved å digitalisere – åtte tiltak prioriteres

Anbud365: Kraftsatsing for å hente ut gevinstene ved å digitalisere – åtte tiltak prioriteresAvdelingsdirektør Dag Strømsnes leder Difis avdeling for offentlige anskaffelser, som skal levere etter strategi for, tiltak i og måling av effekter av «Program for digitale anskaffelser».

Skriv ut artikkelen

Klarsignalet er nå gått for en kraftsatsing for å hente ut gevinstene som ligger i å heldigitalisere offentlige anskaffelsesprosesser. Det er den bærende ide med Program for digitale anskaffelser i regi av Difi. I programmets første år prioriteres åtte tiltak. Difi tror effekten blir særlig stor innenfor digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging. Strategien for å nå målet er nå lagt.

Det ble i stortingsperioden 2013-2017 gjort to viktige forenklingsgrep på anskaffelsesområdet gjennom opprettelsen av Statens innkjøpssenter og vedtak om nytt anskaffelsesregelverk. Fra 2018 etableres Program for digitale anskaffelser, hvor målet er forenkling og forbedring både for offentlig og privat sektor ved å redusere transaksjonskostnader og fjerne tidstyver, muliggjøre bedre innkjøp og sikre mer lovmessige innkjøp.

Difis nylig publiserte strategidokumentet legger grunnlaget for gjennomføring av Program for digitale anskaffelser i perioden 2018 til 2024.  Programmet gjennomføres i sin helhet i Difi, og kombinerer videreføring av forvaltningsoppgaver med en betydelig satsing på utviklingstiltak for å kunne hente ut gevinstene som ligger i å heldigitalisere offentlige anskaffelsesprosesser.

Markedsbasert modell    

Gjennomføring av Program for digitale anskaffelser forventes å gi en vesentlig effekt ved økt digitalisering. Difi tror effekten blir særlig stor innenfor digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging. Satsingen gjennomføres i en markedsbasert modell med sentral tilrettelegging for standardisering, bruk av fellestjenester og økt digital modenhet. Modellen er utprøvd av Difi gjennom tilretteleggingen for EHF-faktura til offentlig sektor.

For å kunne følge opp effekten av tiltak for styring og tilrettelegging legges det opp til måling av utbredelse og faktisk bruk av digitale verktøy. Gjennom sin tilrettelegging for måling vil Difi gi den enkelte virksomhet et godt grunnlag for å kunne vurdere hvilket gevinstpotensial de har ved å gjennomføre digitaliseringsprosjekt på anskaffelsesområdet. Samtidig vil Difi kunne følge med på utbredelse, faktisk bruk og samfunnsmessige effekter på nasjonalt nivå.

Åtte prioriterte tiltak

Gjennom programmet økes ambisjonsnivået både når det gjelder omfang og hastighet for digitalisering. Det innebærer en styrking av arbeidet med digital informasjonsflyt, teknologi og modenhet som øker muligheten for at offentlige oppdragsgivere og deres leverandører digitaliserer sin samhandling, og for at det realiseres betydelige gevinster som en følge av dette. I 2018 prioriteres igangsetting av åtte tiltak innenfor rammen av Program for digitale anskaffelser.

  • Etablere elektronisk handelsformat (EHF) for hele anskaffelsesprosessen
  • Etablere godkjenningsordning for digitale løsninger
  • Standardisere ivaretakelse av journal- og arkivplikten ved gjennomføring av offentlige anskaffelser
  • Kompetanseheving på gjennomføring og realisering av gevinster ved digitalisering av anskaffelsesprosesser
  • Tjenesteutvikling – nye digitale anskaffelsesprosesser
  • Tilrettelegge for allmenn bruk av Dynamiske innkjøpsordninger (DPS) og eAuksjoner
  • Videreutvikle statistikktjenester for å kunne gjennomføre mer detaljerte analyser av anskaffelser basert på store datamengder
  • Digital konkurransegjennomføring

Hovedsatsingen er knyttet til å digitalisere informasjonsflyten gjennom hele anskaffelsesprosessen gjennom å etablere elektronisk handelsformat (EHF) for hele anskaffelsesprosessen.  Dette skal understøttes av kompetansehevingstiltak. I tillegg prioriteres tilrettelegging for gevinstrealisering.

Bli den første til å kommentere på "Kraftsatsing for å hente ut gevinstene ved å digitalisere – åtte tiltak prioriteres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.