Krever ro og stabilitet for innkjøperne og advarer mot forenklet kunngjøringsplikt

Anbud365: Krever ro og stabilitet for innkjøperne og advarer mot forenklet kunngjøringspliktStortingsmelding om offentlige anskaffelser har vært til høring i Stortingets næringskomite. KS deltok under høringen og ba om ro og stabilitet, fremfor endringer i regelverket. På bildet direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

– KS er glade for at det kommer stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Det er positivt at fag prioriteres framfor nytt regelverk, men nå er det viktig å gi innkjøperne ro og stabilitet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. I meldingen heter det imidlertid at regjeringen vil evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi og vurdere behovet for en forenklet kunngjøringsplikt. KS vil sterkt advare mot dette. Det er flere måter å sikre publisitet og konkurranse på, ikke bare kunngjøringsplikt, heter det.
Regelverket om offentlige anskaffelser har behov for ro og stabilitet – fokus nå må være på anskaffelsesfag og ikke anskaffelsesregelverk, understreket KS under høringen nylig om stortingsmeldingen. I meldingen heter det imidlertid at regjeringen vil evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi og vurdere behovet for en forenklet kunngjøringsplikt. KS vil sterkt advare mot dette. En viktig årsak til at nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500 000 kroner var at undersøkelser viste at transaksjonskostnadene ved å gjennomføre en anskaffelse i henhold til regelverket kunne være like store som selve verdien på kontrakten.
En kunngjøringsplikt for anskaffelser under 1,3 millioner kroner vil bidra til økt rettsliggjøring og øke risikoen for tvister og etterfølgende prosesser, mener KS. Det vil også redusere lokalt handlingsrom og mulighetene til å for eksempel invitere lokale leverandører til å delta i konkurransen. Anskaffelser under 1,3 millioner kroner må fortsatt følge de grunnleggende prinsippene i regelverket. Det er flere måter å sikre publisitet og konkurranse på, ikke kun kunngjøringsplikt. Tall viser også at bruken av frivillige kunngjøringer for anskaffelser under 1,3 millioner kroner har økt betraktelig.

Samordning av innkjøp

KS påpeker at det er behov for økt kunnskap om fordeler og ulemper knyttet til økt samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp. – Vi understreker likevel at samordning må være basert på basert på frivillighet og respekt for det lokale selvstyret, fremholder KS og mener det er viktig at samordning innrettes slik at det ivaretar konkurransen i leverandørmarkedet på en samfunnsøkonomisk bærekraftig måte for både oppdragsgiver og leverandører. Det er også viktig at det legges til rette for deltakelse fra små og mellomstore bedrifter (SMB). Samordning av innkjøp er heller ikke egnet for alle anskaffelser. Hvilke anskaffelser som kan være egnet for samordning må derfor drøftes i utredningen.
– Ved samordning av innkjøp er det avgjørende at de virksomhetene anskaffelsene skal gjelde har et tett eierskap gjennom hele prosessen, siden dette er viktig for at samordnede avtaler skal tas i bruk og gevinstpotensialet realiseres i praksis, poengterer KS.

Anskaffelsesakademiet

Organisasjonen sier seg glade for videreføringen av Leverandørutviklingsprogrammet, men savner statlig støtte til opprettelsen av et Anskaffelsesakademi. Støtte til opprettelsen av et anskaffelsesakademi i samarbeid med høyskolene og universitetene vil være et viktig tiltak for å øke kompetansen, heter det. Dette er noe også LO, NHO og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) stiller seg bak.
– Offentlige anskaffelser kan være et godt virkemiddel for å ta samfunnshensyn, men å stille slike krav har ofte også en kostnadsside, fremholder KS, som ser at mange ulike offentlige oppdragsgivere stiller krav som går utover forskriftskravene og i noen tilfeller krav som kan være problematisk etter anskaffelsesregelverket. KS er derfor positive til at departementet nå skal utforme veiledning for å vise hvilket handlingsrom som ligger i regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Krever ro og stabilitet for innkjøperne og advarer mot forenklet kunngjøringsplikt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.