KS avviser blankt regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav

Anbud365: KS avviser blankt regjeringens forslag til skjerpede miljøkravDet er Tor Allstrin, Områdedirektør Advokatene (t.v.) og Helge Eide Områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati som har signert KS-uttalelsen om regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Uttalelsen er blitt til i dialog med KS Anskaffelsesforum (fotos: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Alle regjeringens tre forslag til skjerpede miljøkrav avvises av KS i deres høringssvar. Det er ikke regelverks-endringer som trengs, heter det, men kompetanse og veiledning for å ta miljøhensyn. Dessuten begrenses det innkjøpsfaglige skjønn i for stor grad, og: Krav som begrenser kommunal skjønnsutøvelse, innebærer en begrensning av det kommunale selvstyret, og den kommunale handlefriheten er kodifisert i bl.a. Grunnloven, blir regjeringen minnet på av KS. Og det spørres hvorfor forslagene ikke er økonomisk og helhetlig utredet.

I regjeringens høringsnotat om skjerpede miljøkrav finnes tre alternative forslag. KS – kommunesektorens organisasjon forkaster dem alle tre. Etter å ha slått fast et det er positivt at regjeringen vil bruke anskaffelsesregelverket som virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling, fortsetter KS.

Kommune-organisasjonen mener det allerede følger av anskaffelseslovens § 5 at oppdragsgiveren har en plikt til å ta miljøhensyn i sine anskaffelser. I utgangspunktet er det derfor ikke behov for endringer i regelverket, heter det. Rapporter fra Riksrevisjonen og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) fra 2022 viser dessuten at oppdragsgivere har behov for kompetanseheving og veiledning for å ta miljøhensyn. Det er der fokuset bør ligge, understreker KS.

Innkjøpsfaglig skjønn

KS ser imidlertid at det kan ha en pedagogisk verdi å synliggjøre hvor det er relevant å stille miljøkrav. Men departementets forslag begrenser i for stor grad det innkjøpsfaglige skjønnet, uten at potensialet for ønskede miljøgevinster øker, påpekes det i høringssvaret. Krav som begrenser kommunal skjønnsutøvelse, innebærer en begrensning av det kommunale selvstyret, og den kommunale handlefriheten er kodifisert i bl.a. Grunnloven.

Det er, fremholder KS, opp til et innkjøpsfaglig skjønn å avgjøre både på hvilket trinn i anskaffelsesprosessen miljøkrav skal stilles, og på hvilken måte. En fleksibilitet for oppdragsgiveren til å stille de miljøkravene og kriteriene oppdragsgiveren selv vurderer som best egnet i de konkrete anskaffelsene, er viktig for å nå målet om mer miljøvennlige anskaffelser.,

Ikke økonomisk utredet?

KS skriver at det er en grunn til å stille spørsmål ved hvorfor høringsnotatet ikke omfatter noen slik økonomisk og helhetlig vurdering. Felles for forslagene er imidlertid at de potensielt kan belaste kommunebudsjettene i vesentlig grad. Forslagene vil også ha stor innvirkning på ressurssituasjonen i kommunene. Skjerpede krav krever at kommunene må sikres med tilstrekkelig kompetanse. For flere kommuner vil dette innebære økt bruk av konsulenttjenester.

Ettersom KS mener det kan være rom for en viss tydeliggjøring i forskrift sammenlignet med dagens regelverk, bidrar de overfor departementet med et innspill, et forslag:

«§ 7-9 Minimering av miljøbelastning
Oppdragsgiveren skal søke å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser der dette er relevant. Oppdragsgiveren skal i slike tilfeller stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen: a) Kvalifikasjonskrav, b) Kravspesifikasjon, c) Tildelingskriterium, d) Kontraktsvilkår.Kravene og kriteriene må ha tilknytning til leveransen. Der miljøhensyn kun stilles som tildelingskriterium, skal det som hovedregel vektes med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav eller kriterier og vekting av miljøkrav kan også kombineres.»

KS-forslaget

Forslaget, heter det, viser oppdragsgiveren hvor det er relevant å stille miljøkrav og det ivaretar oppdragsgiverens behov for å utøve sitt innkjøpsfaglige skjønn. Ordlyden «der dette er relevant» har forankring i LOA § 5 første ledd om at oppdragsgiveren skal innrette sin anskaffelsespraksis «der dette er relevant». Dette er en vurdering oppdragsgiveren uansett må gjøre, og utgjør ingen tilleggsbelastning for oppdragsgiveren slik som vurderingstemaet «ikke uvesentlig miljøbelastning» vil innebære.

Utgangspunktet for formuleringene i KS-innspillet minner om regjeringens forslag 2, som lyder slik:

«Ny § 7-9: Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser «Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen: a) Kvalifikasjonskrav b) Kravspesifikasjon c) Tildelingskriterium d) Kontraktsvilkår» Forslag til ny § 18-1 (3a) «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»

Bli den første til å kommentere på "KS avviser blankt regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.