KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser

Anbud365: KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelserØkt innovasjon i offentlige anskaffelser har potensial til å bli en stadig viktigere drivkraft for innovasjon både i offentlig sektor og i næringslivet, men da må innsatsen styrkes. På bildet styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Skriv ut artikkelen

Av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 kan man se at tilskuddet til Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres. Det er ikke nok for KS, som etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser som motor for regional utvikling, grønt skifte og næringsutvikling. Det er behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative offentlige anskaffelsesprosesser, slår KS fast i en kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2020.

Regjeringen foreslår å bevilge 10,55 millioner kroner til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. I tillegg gis 500.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 250 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det tilsvarer bevilgningen som ble gitt i statsbudsjettet for 2019.

KS er positive til tilskuddet som foreslås, men etterlyser en sterkere nasjonal satsing. Nasjonalt program for leverandørutvikling har jobbet målrettet over flere år for å bidra til at potensialet for innovative anskaffelser tas ut. Programmet ble etablert av NHO og KS i 2010, og de siste årene har også Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet vært sentrale i utviklingen av programmet.

Behov for å trappe opp

Programmet kan vise til gode resultater, og analyser viser at potensialet for å skalere innsatsen er stor. Det er behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative offentlige anskaffelsesprosesser. Økt innovasjon i offentlige anskaffelser har potensial til å bli en stadig viktigere drivkraft for innovasjon både i offentlig sektor og i næringslivet, men da må innsatsen styrkes.

Grønne innovative anskaffelser

Det er svært positivt at innovative anskaffelser nå sees som et viktig verktøy for å nå klimamål og stimulere til det grønne skiftet. Gjennom innkjøp og investeringer kan offentlig sektor bidra til å utvikle grønne mobilitetsløsninger, stimulere til nye energiløsninger, skape ny grønn industri og nye investeringer i næringslivet. Leverandørutviklingsprogrammet har vært sentrale i arbeidet med omstillingen av fergeflåten fra diesel- til el-drift og utslippsfrie byggeplasser, og flere store grønne anskaffelsesprosesser er på trappene.

Satsing på innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er et tiltak for samarbeid med privat sektor om innovative offentlige innkjøp og administreres av Innovasjon Norge. Målet med ordningen for kommuner, fylkeskommuner og stat er økt produktivitet, reduserte kostnader, og økt kvalitet i tilbud og tjenester. For næringslivet er målet nye produkter og markeder som treffer langsiktige og strategiske behov i det offentlige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet bidrar til ordningen på samme nivå som fjoråret, i overkant av 70 millioner kroner. Fra Samferdselsdepartementet innebærer den foreslåtte bevilgningen en økt satsning på 20 millioner kr til Pilot-T. Dette følger opp satsingen på Pilot-T i Nasjonal transportplan 2018–2029, og deler av dette beløpet vil inngå i satsingen på innovasjonspartnerskap.

Bli den første til å kommentere på "KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.