KS: Innkjøp trenger formell kompetanse i form av akademiske grader

Anbud365: KS: Innkjøp trenger formell kompetanse i form av akademiske graderKS, her ved styreleder Gunn Marit Helgesen, tar også til orde for en utredning av behov for og mulige elementer i en statlig risikoavlastningsordning i forbindelse med innovative anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Innkjøpsfeltet trenger krav om formell kompetanse, i form av akademiske grader, slik at innkjøp får den nødvendige status fagområdet trenger – ikke minst med tanke på økte krav og forventninger om stadig bedre resultater. Det skriver KS i et innspill til den varslede nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. I tillegg ber KS om forskningsbaserte evalueringer av effekten av krav til samfunnshensyn vurdert opp mot kostnaden.

I sine innspill til stortingsmeldingen til Nærings- og fiskeridepartementet konsentrerer Kommunenes interesseorganisasjon KS seg mye om problemstillinger knyttet til samfunnsansvar. Å ta samfunnshensyn i offentlige anskaffelser må balanseres opp mot hovedformålet i regelverket som er effektiv bruk av samfunnets ressurser, heter det. Nye og omfattende krav særlig om oppfølging av samfunnsansvar har ofte også en kostnadsside, og:

– Man bør derfor alltid stille seg spørsmål ved om offentlige anskaffelser er det riktige virkemidlet å pålegge gjennom lovverk å bruke for å nå ulike samfunnshensyn, eller om andre virkemidler kan være bedre egnet. Dette gjelder blant annet i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet. Vi ber derfor at departementet som grunnlag for vurderinger i en stortingsmelding henter inn forskningsbaserte evalueringer av effekten av slike krav vurdert opp mot kostnaden.

Oppfølging av samfunnshensyn

Oppfølgingen av samfunnshensyn må ikke bli for omfattende og tyngende for oppdragsgivere, påpeker KS. Omfanget av kontrollplikten som pålegges offentlige oppdragsgivere, må også avgrenses slik at den som det klare utgangspunkt kan gjennomføres av oppdragsgiverne selv. Det betyr at kontrollplikten ikke må gjøres så omfattende at oppdragsgivere må anskaffe ekstern bistand for å gjennomføre kontrollene slik at det offentliges bruk av konsulenttjenester øker ytterligere.

KS nevner også at halvparten av landets kommuner per 2017 har færre enn 5000 innbyggere. Små kommuner vil ha mindre ressurser til å følge opp krav og gjennomføre en effektiv konktraktsoppfølging.

Satsing på kompetanse

Sentralt i KS-innspillet er også kompetanse generelt. Innkjøpsfeltet trenger krav om formell kompetanse, i form av akademiske grader, slik at innkjøp får den nødvendige status fagområdet trenger, ikke minst med tanke på økte krav og forventninger om stadig bedre resultater, heter det. Blant innspillene: Statlig støtte til et anskaffelsesakademi, økt satsing på forskning om offentlige anskaffelser og standardisering av anskaffelsesdokumenter, konkurransegrunnlag, kontrakter mv.

Innovasjon og datafangst

Innovasjon, digitalisering og markedsdialog er andre temaer i KS-innspillet. Et poeng er en utvidet satsing på innsamling av data og etablering av gode analyseverktøy, og etablering av nasjonale indikatorer for måling av anskaffelser og utvikle standardiserte analyseverktøy og nøkkeltall.

KS tar også til orde for en utredning av behov for og mulige elementer i en statlig risikoavlastningsordning i forbindelse med innovative anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "KS: Innkjøp trenger formell kompetanse i form av akademiske grader"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.