KS: Kommune-Norge bør selv avgjøre hvilke samfunnshensyn som er relevante

Anbud365: KS Kommune-Norge bør selv avgjøre hvilke samfunnshensyn som er relevante- Ved å øke graden av offentlige innkjøp som bruker markedsdialog og etterspør innovative, grønne og bærekraftige løsninger fra leverandørene, kan lokalt og regionalt næringsliv stimuleres og videreutvikles, heter det i «Tillit og trygghet - politikk for fremtidens kommunesektor». På bildet styreleder i KS, Bjørn Arild Gram (foto: KS).

Skriv ut artikkelen

Klar melding fra KS til det nye storing som kommer etter neste års valg: Fingrene av fatet, det bør være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å selv vurdere hvilke samfunnshensyn som er relevante i den enkelte anskaffelse. Tiltak som veiledning og kunnskapsdeling fremfor krav og pålegg i regelverk, ber KS i et nylig publisert «veivalg». Generelle pålegg, uten at det vurderes om hensynet er relevant i anskaffelsen, vil ofte være lite treffsikre og fordyrende.

KS har nylig gitt ut «Tillit og trygghet – politikk for fremtidens kommunesektor», som er et dokument med kommunesektorens forventninger til nytt Storting. Det er sju politiske veivalg for en bærekraftig og selvstendig kommunesektor rustet for fremtiden: Gi større rom for lokaldemokratiet, stimulere til en innovativ og digital kommunal sektor, gi gode rammer for et omstillingsdyktig næringsliv, og sikre bærekraftige velferdstjenester. Dessuten støtte lokal klima- og miljøpolitikk, styrke tidlig og samordnet innsats for barn og unge og fremme høy yrkesdeltakelse

Det er under punktet om gode rammer for et omstillingsdyktig næringsliv at KS trekker inn offentlige anskaffelser: Sikre lokalpolitisk handlingsrom til å kunne bruke offentlige anskaffelser for å fremme innovasjon, grønn omstilling og et seriøst og inkluderende arbeidsliv, heter det.

Gode muligheter i anskaffelsesregelverket

Dagens regelverk om offentlige anskaffelser gir oppdragsgivere gode muligheter til å ivareta ulike samfunnshensyn som klima, innovasjon, lærling­plasser, bekjempe arbeidskriminalitet og ivareta små og mellomstore bedrifter.

– Respekt for lokalt selvstyre tilsier at det bør være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å selv vurdere hvilke samfunnshensyn som er relevante i den enkelte anskaffelse, skriver KS i publikasjonen sin. Virkemidlene for å fremme ulike sam­funnshensyn bør derfor skje gjennom tiltak som veiledning og kunnskapsdeling fremfor krav og pålegg i regelverk. Generelle pålegg, uten at det vurderes om hensynet er relevant i anskaffelsen, vil ofte være lite treffsikre og fordyre både anskaffel­sesprosessen, totalpris og kostnader til kontrakts­oppfølging i etterkant.

Innovative anskaffelser

Det andre hovedkravet i forbindelse med offentlige anskaffelser gjelder innovative, offentlige anskaffelser: Styrke arbeidet med innovative anskaffelser ved å forsterke nasjonalt program for leverandørutvikling, er KS’ innspill, og:

– Ved å øke graden av offentlige innkjøp som bruker markedsdialog og etterspør innovative, grønne og bærekraftige løsninger fra leverandørene, kan lokalt og regionalt næringsliv stimuleres og vide­reutvikles.

Nasjonalt program for leverandørutvik­ling eies av KS, NHO, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Innovasjon Norge og Forskningsrådet i fellesskap.

– Denne samarbeids­strukturen støtter og koordinerer prosesser, som vektlegger etterspørsel som en driver for nye løsninger i markedet, fremholder KS. Samarbeid er nødvendig for å drive frem utviklingen, og slike samarbeidsstruk­turer bør styrkes i arbeidet med å realisere poten­sialet for ny grønn industri i Norge.

Bli den første til å kommentere på "KS: Kommune-Norge bør selv avgjøre hvilke samfunnshensyn som er relevante"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.