KS-utspill: Samle standarder og annet verktøy på felles plattform med gratis tilgang

Anbud365: KS-utspill: Samle standarder og annet verktøy på felles plattform med gratis tilgangTommy Hestem (t.v.) og Jacob Landsvik – nøkkelskikkelser på Standard Norges lansering av ny standard for offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det er behov for å samordne standarder, veiledninger, kriteriesett og annet verktøy med tilgang fra felles plattform uten betalingsordninger. Det slo styreleder i KS Innkjøpsforum, Tommy Hestem, fast på frokostmøtet der Standard Norge lanserte anskaffelses-standard for integritet og ansvarlighet. Og Standard Norge gjorde det klart at man vil nærme seg Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for å se på mulig samordning av denne standarden med DFØs veiledningsmateriell. Stor interesse fra innkjøper og næringsliv gjør at Standard Norge gyver løs på utvikling av flere anskaffelses-standarder.

Standarden som offisielt ble lansert på frokostmøtet hos Standard Norge bærer navnet «Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – NS-EN 17687». Denne er kommet til via et europeisk samarbeid, der den norske – såkalte – speilkomiteen har bidratt. Jacob Landsvik, tidligere innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo, ledet denne komiteen. På frokostmøtet gav han hensikten med standarden: Den etablerer hindringer og forbereder motstand mot brudd på menneskerettighetene, miljø- og klimaødeleggende atferd, samt uetisk atferd, og i verste fall korrupsjon. Standarden sikrer også en god kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør.

Vil du lese mer om standarden, finner du flere lenker til formålet nederst i artikkelen.

Hestem, til daglig innkjøper i Asker kommune, omtalte standarden som en overbygning og rettesnor for innkjøpsvirksomhet i det offentlige. Adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, karakteriserte standarder som et fundament, et rammeverk, en samling erfaring og beste praksis. Et premiss også for innovasjon, slo han fast.

DFØs veiledningsmateriell

Standarden er på engelsk, men vil snart foreligge på norsk. Og markedsleder i Standard Norge, Håkon Jentoft, kunne fortelle at det vil bli tatt kontakt med DFØ for å se på mulig samordning av integritets-standarden med DFØs veiledningsmateriell.

I Kommune-Norge er det mange på innkjøpssiden som har et sterkt ønske om å kunne bruke standarder, ikke minst der de som gjør innkjøp, har dette mer eller mindre som en deltidssyssel. Hestem slo til lyd for at standarder, verktøy og veiledning må være enkelt og offentlig tilgjengelig. Verktøy må sømløst kunne integreres i KGV’ene (konkurransegjennomføringsverktøy). Han påpekte også behovet for å samordne standarder, veiledninger, kriteriesett og annet verktøy med tilgang fra felles plattform uten betalingsordninger.

Verktøy for ledelsen

For Landsvik handlet anskaffelsesstandarden for en stor del om et verktøy for ledelsen i deres arbeid med å utvikle ønsket atferd i organisasjonen. Her dreier det seg om endringsledelse, der ledelsen skal sette felles mål med god atferd når det gjelder integritet, ansvarlighet og åpenhet, i tillegg til å motivere ansatte til å handel for å på å nå felles mål. Med andre ord: Utvikle ønsket atferd. Landsvik var også tydelig på at en slik endringsprosess må sees i sammenheng med de økende behov som følger av bærekraftskrav og sirkulærøkonomi.

Arbeider med utvikling av standarder til bruk i offentlige anskaffelser stanser ikke i Standard Norge med dette. Markedsleder Jentoft kunne fortelle at det er foreslått etablering av en ny standardiseringskomite, her er et hovedtema nettopp å finne hvordan standarder kan være et tillegg til DFØs veiledningsarbeid.

Må si mer om hvordan

Standarden som ble lansert i dag, sier mest om hva og ikke så mye om hvordan, konstaterte Hestem, som fremholdt at det også er behov for å utvide dette med standarder for hvordan sette og bruke ulike krav i anskaffelsesprosessen, hvordan måle og følge opp prestasjonene m.m.

– Standarder er nyttige for innkjøpere når de er gjenkjennbare horisontalt og vertikalt, skalerbare for ulike oppdragsgivere og markeder, understreket han, og kriterier og maler kan gjerne være bransjespesifikke, men må ha overføringsverdi og kunne skaleres.

Les mer om standarden her:
Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser (nederst på denne siden er det en forhåndsvisning av standarden på engelsk)
Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser (—do—)
Ny standard gir veiledning for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser (artikkel på Anbud365 av Jacob Landsvik om standarden)
En standard å hilse velkommen (en Anbud365-kommentar til standarden)

Bli den første til å kommentere på "KS-utspill: Samle standarder og annet verktøy på felles plattform med gratis tilgang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.