KSI-handlingsplan: Kompetanseløft, lederforankring og gode innkjøp

Anbud365: KSI-handlingsplan: Kompetanseløft, lederforankring og gode innkjøpTommy Hestem, Asker kommune er styreleder i KSI i inneværende periode.

Skriv ut artikkelen

Synliggjøre gevinster ved gode innkjøp, arbeide for økt lederforankring av innkjøpsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner og stimulere til og bidra i forskning og utvikling på fagfeltet. Dette er blant de sentrale punktene i gjeldende handlingsplan til KS Innkjøpsforum. Det legges også stor vekt på bidrag til å styrke kompetansen til kommunale innkjøpere, innovasjon og forenkling av regelverk.

Norske kommuner og fylkeskommuner kjøper varer og tjenester for omkring 200 milliarder offentlige kroner årlig. Dette gir forpliktelser om en god forvaltning av midlene – og en rekke muligheter, heter det i handlingsplanen til KS Innkjøpsforum.  Planen gjelder for 2018 – 2019, og er vedtatt av årsmøtet i KSI i april i år.

KSI er et forum for innkjøpere i kommunesektoren, og har 212 kommuner, 17 fylkeskommuner, og to innkjøpssamarbeid som medlemmer, i tillegg til støttemedlemmet KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

KSIs vedtekter

Vedtektene for KS Innkjøpsforum definerer formålet: KS Innkjøpsforums formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser og hvordan anskaffelser kan brukes som et strategisk politisk verktøy til å fremme andre samfunnsmessige hensyn.

Handlingsplanen forteller hva KSI legger vekt på – hva de kan tilby sine medlemmer:

Ressurser 

 • Synliggjøre gevinster ved gode innkjøp
 • Arbeide for økt lederforankring av innkjøpsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner
 • Stimulere til og bidra i forskning og utvikling på fagfeltet

Kunnskap

 • Øke medlemmenes kunnskap om hva som gir gode innkjøp, og øke deres kompetanse i anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser
  • Gjennomføre kurs (sertifiseringskurs og fordypningskurs) i aktuelle tema
  • Formidle kunnskap fra relevante innkjøpsfaglige nettverk og fora
  • Arbeide for å opprettholde innkjøpsorganisering og -regelverk som et punkt på KS’ folkevalgtprogram, og øke forståelsen hos folkevalgte for handlingsrommet innenfor offentlige anskaffelser
  • Bidra til etableringen av anskaffelsesakademi/-utdanning
 • Bidra til leverandørutvikling (innovasjon)
 • Bidra til forskning og utvikling

Rammeverk 

 • Bidra til forenkling og forbedring av regelverk for offentlige anskaffelser
 • Fremme medlemmenes interesser i arbeidet med standarder knyttet til anskaffelser

Verktøy 

 • Bidra i utviklingen av effektive, brukervennlige verktøy til bruk i gjennomføring og oppfølging av anskaffelser (bl.a. e-verktøy)

Samarbeid  

 • Fremme kommunenes sak på viktige arenaer og påvirke på områder som spesielt berører offentlige innkjøperes arbeidsoppgaver. Prioriterte arenaer p.t. er: NFD, KRD, DIFI, NHO, Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • Bidra til å skape arenaer for samarbeid og nettverksbygging mellom medlemmene og andre aktører (offentlige og private)
 • Gjennomføre samlinger/konferanser for medlemmene (årssamling mv.)

Bli den første til å kommentere på "KSI-handlingsplan: Kompetanseløft, lederforankring og gode innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.