Kutter i krav og dokumentasjon ved småkjøp

Anbud365: Kutter i krav og dokumentasjon ved småkjøpI lovforslaget er selvsagt de grunnleggende prinsippene som en oppdragsgiver skal iaktta, med: Konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, og etterprøvbarhet.

Skriv ut artikkelen

Når den nye anskaffelsesloven trer i kraft, blir det lovforbud mot strengere krav i offentlige anskaffelser enn hva som er nødvendig. Denne forenklingen fra regjeringens side imøtekommer særlig småleverandørenes gjentatt klagerop gjennom tidene: Er det nødvendig å plage oss med så mange krav og så mye dokumentasjon når anskaffelsen er liten og enkel?

Prop. 51L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser, som ble fremlagt ultimo januar i år, inneholder bare selve lovforslaget. Senere kommer Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) med tre forskrifter – anskaffelsesforskrift, forsyningsforskrift og ny forskrift om konsesjonskontrakter.  Lovens virkeområde utvides da til også å omfatte konsesjonskontrakter.

I lovforslaget er selvsagt de grunnleggende prinsippene som en oppdragsgiver skal iaktta, med: Konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, og etterprøvbarhet. I tillegg er det kommet inn et nytt prinsipp: Forholdsmessighet. NFD skriver:

– Forholdsmessighetsprinsippet regulerer gjennomslagskraften til de øvrige prinsippene. Plikter og rettigheter som utledes av andre prinsipper, må tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. Dette innebærer på den ene siden at de krav som stilles til prosedyren oppdragsgiver skal gjennomføre, må stå i forhold til det som skal anskaffes. Jo mindre og enklere en anskaffelse er, jo mindre vidtrekkende prosedyrekrav kan utledes av de øvrige prinsippene. På den annen side innebærer forholdsmessighetsprinsippet at de krav som oppdragsgiver stiller til leverandørene, må stå i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver skal ikke stille strengere krav enn det som er nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. Departementet understreker at dette er meget sentralt for å realisere lovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser, særlig ved de mindre anskaffelsene.

Bli den første til å kommentere på "Kutter i krav og dokumentasjon ved småkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.