Lærlingforskrift: Røe Isaksen bedt om å gjøre jobben om igjen

Anbud365: Lærlingforskrift: Røe Isaksen bedt om å gjøre jobben om igjenKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått en rekke innspill til forslaget om plikt til å stille krav til bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Kunnskapsdepartementet blir av Regjeringens eget regelråd bedt om å utrede forslag til lærlingforskrift grundigere og sende den på ny høring. Det fremgår av en uttalelse til det forslaget til forskrift som har vært på høring. Flere av høringsinstansene er dessuten bekymret for at forslaget kan ha uheldige konsekvenser for småbedriftenes muligheter.

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Høringsfristen gikk ut 16. oktober, og dagen etter var 20 høringsuttalelse å finne på departementets hjemmeside. Av disse var 13 fra kommuner og fylkeskommuner. Tre av de sju uttalelsene med «uten merknad» kom fra Kommune–Norge.

Også Regelrådet er blant dem som har uttalt seg. Rådet har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, påpeker bl.a. at forslaget kan ha utilsiktede konsekvenser for små bedrifter ved at de ikke vil gi anbud ved offentlige anskaffelser. Det kan påvirke konkurransesituasjonen, heter det, og rådet anmoder Kunnskapsdepartementet om å utrede saken grundigere og sende den på ny høring.

Ok fra Akershus og Oslo

Etter forslaget skal det bli plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 millioner kroner ekskl. mva., samt med envarighet over tre måneder. Terskelverdiene skal også gjelde for rammeavtaler. Dette er, sier Akershus fylkeskommune, et fornuftig og hensiktsmessig innslagspunkt for kravet. Oslo kommune uttaler at det er et godt regelteknisk grep å sette terskelverdien for plikten til å stille krav om lærlinger lik EØS-terskelverdi for anskaffelseskontrakter. Av samme grunn er det trolig også hensiktsmessig å ha denne terskelverdien for rammeavtaler.

Ber om høyere grenser

Austrheim kommune er imidlertid bekymret: Dersom forslaget blir gjeldende, vil dette føre til at vi ikke kan benytte små lokale entreprenærer til oppdrag. Ofte er dette bedrifter som er små (1-2 ansatte) og som ikke har lærlinger ansatt hos deg. Kommunen har også et samfunnsansvar for at lokale bedrifter skal klare seg økonomisk, og foreslår at terskelverdien på rammeavtaler blir økt for å unngå at små bedrifter ikke kan levere inn tilbud på tjenestekontrakter og bygge- og anleggsarbeid.

Departementet får ikke støtte fra Halden kommune når det gjelder bygge- og anleggskontrakter. EØS–terskelverdien på disse kontraktene er NOK 44 mill. Kommunen mener at verdien på bygge- og anleggskontrakter bør være høyere enn 1,75 mill. Danmark har en grense på 10 mil for bygge- og anleggskontrakter. Halden kommune mener 5 mill. vil være en fornuftig grense.

Varekontrakter, lavere verdi

Etter Oppland fylkeskommunes mening bør det vurderes om krav til lærlinger også bør omfatte varekontrakter. Samtidig tar fylkeskommunen til orde for plikt til å stille krav om bruk av lærlinger bør gjelde for anskaffelser med lavere verdi enn EØS-terskelverdien. Fylkeskommune har god erfaring med å stille krav om bruk av lærlinger i kontrakter med en lavere verdi og mener at dette har hatt en positiv effekt på antall lærlingbedrifter i regionen.

Hva det betyr å være tilknyttet lærlingordning?

For Sarpsborg kommune er det viktig at det må stilles krav om at oppdragsgivers kontraktspart (hovedleverandøren) er tilknyttet en lærlingeordning og benytter lærlinger på prosjektet. Dessuten bør det stilles krav om at leverandører i alle ledd med fag det er relevant å kreve bruk av lærlinger i også er tilknyttet en lærlingeordning, heter det. Sarpsborg kommune mener det bør tydeliggjøres hva det innebærer at leverandør skal være «tilknyttet en lærlingordning».

Bli den første til å kommentere på "Lærlingforskrift: Røe Isaksen bedt om å gjøre jobben om igjen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.