Lærlingklausul til liten nytte

Anbud365: Lærlingklausul til liten nytteRiksrevisjonen, med riksrevisor Per-Kristian Foss i spissen, la nylig fram for Stortinget sin undersøkelse om myndighetenes arbeid for å øke antall lærlingplasser.

Skriv ut artikkelen

Lærlingklausulen i dagens regelverk for offentlige anskaffelser har lite å si for å skaffe til veie flere læreplasser. Det fremgår av en undersøkelse i regi av Riksrevisjonen som bekrefter tilsvarende i tidligere undersøkelser. Bare tre fylkeskommuner mener at dagens klausul har hatt mye å si for å øke antall læreplasser.

Riksrevisjonen la nylig fram for Stortinget sin undersøkelse om myndighetenes arbeid for å øke antall lærlingplasser (Dokument 3:12 (2015–2016). I dokumentet er det også en omtale av bruken av lærlingklausul i forbindelse med offentlige anskaffelser. I spørreundersøkelsen til Riksrevisjonen svarer om lag halvparten av fylkeskommunene at de etter 2011 ikke har benyttet lærlingklausul ved anskaffelser for å øke antall læreplasser i fylket.

Liten praktisk innvirkning

Fafo konkluderer i en rapport fra 2014 med at lærlingklausuler ofte blir benyttet ved offentlige anskaffelser i kunngjøring av oppdrag. Med dagens innretting har klausulen imidlertid liten praksis innvirkning og i liten grad medvirket til flere læreplasser.  Fafo fant at klausulen i praksis har blitt forstått slik at en leverandør må være godkjent som lærebedrift, men trenger ikke å ha lærlinger. I andre tilfeller har det vært krav om at leverandøren har lærlinger, men uten krav om at disse faktisk arbeider på det aktuelle oppdraget.

I Riksrevisjonens undersøkelse mener bare tre fylkeskommuner at lærlingklausulen med denne innretningen har hatt mye å si for arbeidet med å øke antall læreplasser.

Bedre i nytt regelverk

Kunnskapsdepartementet viser i dokumentet til forslaget fra Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) om ny lov om offentlige anskaffelser. Her foreslås det at offentlige oppdragsgivere ikke bare kan, men skal kreve at bedrifter er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med leveransen. Forslaget innebærer, heter det, at kravet skal gjelde i bransjer der NFD i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. NFD skal også kunne bestemme at kravet bare skal gjelde for kontrakter over en viss verdi og over en viss tid.

Dette ser Kunnskapsdepartementet fram til. De mener at en slik styrket lærlingklausul vil medvirke til å øke tallet på lærebedrifter og læreplasser. Lovforslaget behandles i Stortinget i vårsesjonen og ifølge NFD trer det nye regelverket tidligst i kraft til høsten.

Bli den første til å kommentere på "Lærlingklausul til liten nytte"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.