Lanserer en serie grep for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Anbud365: Lanserer en serie grep for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelserPer Harbø leder Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Nå foreslår programmets fem eiere at programmet skal videreføres for ytterligere en periode, LUP 3.0.

Skriv ut artikkelen

NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet ønsker å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Videreføring, videreutvikling og oppskalering av Nasjonalt program for leverandørutvikling er ett av de grepene de anbefaler overfor regjeringen. Økt satsing på forskning, topplederprogram, risikoavlastningsordninger og Anskaffelsesakademiet er andre.

Videreføring, videreutvikling og oppskalering av Nasjonalt program for leverandørutvikling i en ny programperiode vil være et viktig verktøy for å gjøre offentlige anskaffelser til en kraftigere innovasjonsmotor. Det er ett av de viktige budskapene fra NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet til regjeringens arbeid med stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Høsten 2017 startet disse fem organisasjonene et arbeid med å identifisere barrierer, «hull» og nye muligheter for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Analysen fra dette arbeidet peker på flere grep og verktøy som hver for seg vil kunne bidra til å bygge ned eksisterende barrierer for innovative anskaffelser. Barrierene og mulighetsrommet analysen har identifisert, kan oppsummeres med følgende tre hovedelementer:

 • Mangelfull ledelsesforankring og kompetanse gir behov for økt profesjonalisering av innovative anskaffelsesprosesser.
 • Usikkerhet om effekter og gevinstrealisering ved implementering gir rom for å aktivere virkemidler som kan utløse flere utviklingsprosjekter og spre nye løsninger til flere.
 • Systemsperrer og mangfoldet av aktører stiller krav til bedre styring, forenkling og samordning av støtte- og virkemiddelapparatet.

Grep og verktøy

Analysen peker på flere grep og verktøy som hver for seg vil kunne bidra til å bygge ned disse barrierene og utløse mulighetene som ligger i innovative anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om:

 • Økt satsing på forskning og systematisering av kunnskap om innovative anskaffelser.
 • Kompetanseheving i form av uformell læring på arbeidsplassen (“learning by doing”) så vel som kurs- og kompetanseprogram
 • Topplederprogram for offentlige toppleder som skal gjennomføre innovasjonsprosesser, og kompetanseprogram for flere i organisasjonen der toppleder forplikter seg.
 • Utvikling av nye verktøy og retningslinjer for gevinstrealisering, standardkontrakter for innovative anskaffelser, elæring.
 • Tiltak som bidrar til holdningsendring og kulturbygging, som mentorordninger, hospitering, superbrukere, og synliggjøring av gevinster.
 • Videre satsing på Anskaffelsesakademiet.
 • Videreutvikle risikoavlastningsordninger, finansielt så vel som prosessuelt, både for leverandør og for innkjøper.
 • Leverandøroppfølging for å skape vekstambisjoner hos flere, og å tilgjengeliggjøre innovative anskaffelser-prosesser for nye leverandører.
 • Premieringsordninger som insentiv til å utvikle og ta i bruk nye løsninger, både på virksomhets- og samfunnsnivå, ref. oppskalering og spredning.
 • Systematisere oversikt over virkemidlene som finnes, og samkjøre aktuelle virkemidler og virkemiddelaktører når det er relevant.

Bli den første til å kommentere på "Lanserer en serie grep for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.