Legger forslag til ny anskaffelsesstrategi ut på ekstern høring

Anbud365: Legger forslag til ny anskaffelsesstrategi ut på ekstern høringByrådet i Bergen kommune har lagt "Anskaffelsesstrategi 2022-2025" og "Handlingsplan anskaffelsesstrategi 2022-2025" ut på høring. Fristen for å gi innspill er satt til 28. april. På bildet byråd for finans, næring og eiendom i Bergen, Per-Arne Hvidsten Larsen (foto: Andrew Buller).

Skriv ut artikkelen

Bergen kommune går nye veier på anskaffelsesområdet – legger forslag til ny anskaffelsesstrategi og tilhørende handlingsplan ut på ekstern høring. Det betyr at alle og enhver kan gi sine innspill. Strategien for 2022-2025 bærer preg av at innkjøpsmakten til kommunen skal brukes til viktige politiske målsetninger. Kategoristyring, sirkulærøkonomi, kompetanseheving, beredskap og forsyningssikkerhet er sentrale stikkord. Og et par handlingsrom skal utredes: Bærekraftig logistikk og det å stille krav om tariffavtale eller benytte det som tildelingskriterium.

Kommunen har lagt ut så vel forslag til ny anskaffelsesstrategi for 2022-2025 som tilhørende handlingsplan ut til ekstern høring – med frist 28. april. Byråd for finans, næring og eiendom i Bergen, Per-Arne Hvidsten Larsen, legger i en kommentar på kommunens nettside vekt på kommunens betydelige markedsmakt. Den skal brukes til å gjøre samfunnet bedre for klima, miljø, mennesker og dyr, og den skal ikke det være et bidrag til forbruk, men også legge til rette for gjenbruk, heter det.

Totalt anskaffet Bergen kommune i 2020 varer og tjenester for 6,74 mrd – 2,74 mrd i kategorien klassiske vare- og tjenestekjøp og 2,47 mrd er kjøp av bygg- og håndverkertjenester. Fra 2018 ble elektronisk konkurransegjennomføring obligatorisk i kommunen, og tallene for 2020 viser at det ble gjennomført 380 konkurranser med elektronisk tilbudsinnlevering, mot 72 i 2017. Bruk av digitalt verktøy for oppfølging av avtaler ble også innført i 2018. Nå er det registrert rundt 800 aktive avtaler i kontraktsoppfølgingssystemet. I samme periode ble det signert nærmere 700 kontrakter elektronisk i det samme verktøyet.

Viktige politiske målsettinger

I den kommende strategiperioden ønsker kommunen i større grad å få frem mulighetene anskaffelsesområdet gir for å arbeide med viktige politiske målsetninger. Det gjelder områder som seriøsitetskrav, arbeidsinkludering, mangfold, etikk, infrastruktur, innovasjon, helse, klima og miljø.

Det er en offensiv strategi, noe også handlingsplanen bærer bud om. Kommunen varsler bl.a. at de skal til med kategoristyring. Kategoristrategier skal utarbeides i tett samarbeid med fagmiljøene, heter det. Tre anskaffelsesområder er aktuelle å starte med: IKT- og digitalisering, håndverkertjenester og velferdstjenester.

SMB og samfunnsansvar

Terskelen for å delta i konkurranser skal ikke være høyere enn nødvendig, slås det fast. På den måten kan kommunen nå ut til mindre virksomheter, og virksomheter med liten eller ingen erfaring med å levere tilbud til det offentlige. Likeledes skal det jobbes aktivt med klart språk for å sikre at det går an å forstå hva som formuleres i konkurransedokumenter og kontrakter.

Kommunen skal etablere et grunnopplæringskurs i samfunnsansvar – obligatorisk for alle ansatte som gjennomfører konkurranser. Også et praktisk kontraktsoppfølgingskurs for samfunnsansvar skal etableres – for alle som har en rolle i kommunens kontraktsoppfølging.

Sirkulærøkonomi

Å redusere unødvendig forbruk og unødvendig avfall står høyt på agendaen blant føringene for anskaffelsene, og det skal tilrettelegges for sirkulær økonomi. Piloter for sirkulære anskaffelser innenfor byggematerialer, møbler og IT-utstyr skal gjennomføres, fremgår det av strategi og handlingsplan. Basert på erfaringer herfra skal det lages metodikk for hvordan sirkulære anskaffelser kan gjennomføres.

Eksempler på måloppnåelse er at alle avdelinger bruker digitale systemer for samfunnsansvar, færre avvik knyttet til seriøsitetskrav og at andelen kontrakter med krav til klima og miljø øker. I tillegg til at flere anskaffelser tar utgangspunkt i en sirkulærøkonomisk tankegang.

Forsyningssikkerhet og handlingsrom

En integrert del i kommunens anskaffelsesprosesser der det er nødvendig, skal være forsyningssikkerhet for å sikre god beredskap. Bl.a. skal det samles erfaringer fra det anskaffelsesfaglige arbeidet med relevans fra koronapandemien. En beredskapsplan for anskaffelsesområdet står også på planene. Ansvarsfordelingen internt i kommunen når det gjelder beredskapsspørsmål i anskaffelsene, skal dessuten avklares.

Et par handlingsrom skal utredes:

  • Handlingsrommet for mer bærekraftig logistikk i hele leverandørkjeden skal utredes.
  • Handlingsrommet for å stille krav om tariffavtale eller benytte dette som tildelingskriterium, skal utredes.

Bli den første til å kommentere på "Legger forslag til ny anskaffelsesstrategi ut på ekstern høring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.