Leverandør: Bruk misligholds-våpenet mot de som ikke etterlever miljøkrav

Anbud365: Leverandør Bruk misligholds-våpenet mot de som ikke etterlever miljøkravAnerkjente metoder og verktøy for hvordan miljøkrav skal dokumenteres må finnes i en egen veiledning til anskaffelsesforskriften for å unngå at det stilles miljøkrav uten effekt, heter det i et høringssvar fra Norsk Gjenvinnings-konsernet. Uttalelsen gjelder regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav. På bildet Runa Opdal Kerr, bærekraftdirektør i konsernet.

Skriv ut artikkelen

Strengere miljøkrav trengs, dagens regelverk har ikke beveget offentlige oppdragsgivere i tilstrekkelig grad i riktig retning. Det fremgår av høringssvar fra Norsk Gjenvinning-konsernet, som også påpeker at selv om det stilles miljøkrav, er det i liten grad oppfølging og kontroll. Ta i bruk misligholds-våpenet, lyder oppfordringen fra konsernet, dersom det avdekkes avvik fra de krav som er stilt.

Konsernet er leverandør av miljøtjenester og sirkulære forretningsmodeller innenfor avfallshåndtering og teknologi. Konsernet omsetter for nærmere NOK 9 mrd og sysselsetter over 2.000 ansatte. Konsernets portefølje av industrielle selskaper håndterer hvert år i overkant av 2 mill tonn avfall.

Konsernet skriver i sin høringsuttalelse at de er svært positive til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. I utgangspunktet vil de at det stilles så strenge miljøkrav som mulig, samtidig som de erkjenner at det vil være behov for fleksibilitet i løsningene. De mener regjeringens forslag 3, med noen små justeringer, best vil fremme klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. (se forslagene her). Dette alternativet tar samtidig hensyn til oppdragsgivers behov for fleksibilitet, og dermed også anskaffelseslovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser, slår konsernet fast.

Behov for innstramming

Det gjeldende regelverket har ikke i tilstrekkelig grad bidratt til å påvirke oppdragsgivernes atferd i riktig retning, fremholder Norsk Gjenvinning-konsernet. Derfor er det behov for en innstramming av regelverket for å sette tydeligere krav til offentlige oppdragsgiveres bidrag til å oppnå klima- og miljøpolitiske målsetninger.

Og det må stilles strengere krav til etterlevelse og kontroll. Anerkjente metoder og verktøy for hvordan miljøkrav skal dokumenteres må finnes i en egen veiledning til anskaffelsesforskriften, heter det, for å unngå at det stilles miljøkrav uten effekt.

Måling og oppfølging

Konsernet har selv erfart at det i enkelte konkurranser er gjort vurderinger av tilbudene basert på eksempelvis «forventet gjenvinningsgrad». I slike tilfeller «premieres» den tilbyderen som fremlegger det mest urealistiske tallet. Slike krav er ikke egnet til å oppnå formålet med regelverket, men premierer tvert imot useriøse aktører, påpeker konsernet.

Kravene som stilles må være målbare. I det aktuelle eksempelet kunne dette enkelt vært løst ved at oppdragsgiver ba om få dokumentasjon for faktisk gjenvinningsgrad på tilbudstidspunktet og en redegjørelse for eventuelle konkrete tiltak som ville kunne øke gjenvinningsgraden i kontraktsperioden.

Misligholdsbeføyelser

Dersom det stilles miljøkrav til ytelser i kontraktsperioden, er det vår oppfatning at det per i dag i liten grad føres kontroll med dette. Oppdragsgiverne bør i økende grad påberope seg misligholdsbeføyelser dersom det avdekkes avvik fra de krav som er stilt, fremhever Norsk Gjenvinning-konsernet.

Bli den første til å kommentere på "Leverandør: Bruk misligholds-våpenet mot de som ikke etterlever miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.