Leverandør: Skjerpede miljøkrav krever forhandlinger

Anbud365:Leverandør: Skjerpede miljøkrav krever forhandlingerAvarn Security Group AS er en av Nordens ledende totalleverandør av sikkerhetsløsninger, til offentlige og private virksomheter. Overordnet; leveres tjenester innenfor alarm og vakttjenester, flyplass – sikkerhet, industrivern, beredskapsløsninger og cash handling. Konsernet har bred tilstedeværelse i samfunnet – og er aktive innenfor alt fra bank og finans, bedrift og eiendom, flyplasser og havner, til bolig og trafikk sikring. De leverer også et rikholdig kurs- og kompetanseprogram. På bildet- fra venstre: Kjell Frode Vik, adm. dir. Avarn Security Norge og Stuart Taylor, direktør Vakt og Service Norge.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) Regjeringens forslag til skjerpede krav for vekting av miljø i offentlige anskaffelser, har vært ute på høring.  Høringssvarene vil nå bli gjennomgått før endelig beslutning blir tatt.  Hvilke synspunkter har leverandører på dette?  Anbud365 har vært i kontakt med vaktselskapet Avarn Security Norge for kommentarer. Det er antatt at en forskriftsendring vil tre i kraft i løpet av 2023. 

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Anbud365 har intervjuet Kjell Frode Vik, adm.dir. i Avarn Security Norge og Stuart Taylor, direktør Vakt og Service Norge. 

Regjeringen foreslår å gjøre miljøkrav i offentlige anskaffelser strengere.  Hva er deres synspunkter her?

Vik forteller at de er meget positive til forslaget, men forventer noe mer enn bare en enkel kryssjekk for miljøkriterier:  – Vi har flere ganger vært gjennom at det er lagt inn vekting/krav for miljø i konkurransegrunnlaget, men synes de er mer tilrettelagt for innkjøper.  Eksempel: «hvor mange elbiler har du?»  Kryss av og så ferdig. Det blir for enkelt, da ender vi fort tilbake på pris som avgjørende faktor for å utkåre en vinner. «Alle kan gå til innkjøp av en elbil» 

Stuart Taylor nevner modell 3/alternativ 3 fra høringsforslaget som foretrukket valg – og da med miljøkrav og vekting i kombinasjon:  – Det er et for viktig tema til at innkjøper bare skal kunne huke av, her må det en mer grundig evaluering på plass. Vi er en stor virksomhet og er ofte i dialog med NHO og er av den oppfatning at også de foretrekker modell 3/alternativ 3.

Bedre evalueringsmetoder

Avarn Security ønsker seg en fordelingsnøkkel når tildeling skal foretas, som gir mulighet for å premiere miljø, der vi får vist fram helheten i det som har betydning for miljøet.

– Tradisjonelt sier Vik, er pris sammen med kvalitet høyest rangert og gir best score.  Ved denne type tradisjonell vekting, hvor pris ofte gir mest uttelling får vi ikke noe innovasjon.  Innkjøper får en vanskelig jobb, hvis noe av målsetning er å kunne tildele den leverandør, som gir det beste bidrag for miljøet.

Internt bruker Avarn Security mye energi på en modell som kalles Ecovadis – som er et internasjonalt scoringssystem – og som viser hvordan bedriften jobber.  De tenker at det offentlige også må bli flinkere til å ta i bruk slike helthetlige løsninger

– Det offentlige har blitt bedre, men det virker som evalueringsmetoder som brukes ofte handler om at det skal være lett for innkjøper å sammenligne epler og epler.  Da får vi ikke den beste løsning hvis vi bruker miljøscore, men samtidig mangler mer inngående krav til beskrivelse av løsning, ifølge de to.

Mer kontroll og forhandlinger

Taylor henviser til mer kontroll: – Det offentlige må bli flinkere til å kontrollere krav som er satt både i forkant av tildeling og under kontraktsperioden.  Vi undres når vi hører om tilfeller der en leverandør har vunnet – så går de plutselig konkurs rett etterpå!  Hvorfor sjekket ikke innkjøper skatteattesten?  «Fordi de hadde sagt at det var i orden?»Vik forteller de ønsker å trekke frem Avinor som er flink til å både sjekke i forkant og underveis – innkjøperne er dyktige her.  I luftfarten er det høye krav med kontroller hele tiden – og som burde være en benchmark for andre bransjer.  Her må alt dokumenteres profesjonelt, også miljøkrav – «hva gjør du, hvordan måle?»

Avinor er en krevende oppdragsgiver – og de gjør oss gode, ifølge Vikr. De bruker ofte kontrakter med forhandlinger.  Vi får tilbakemeldinger og står fritt til å endre på ved behov, dersom de ber om en beskrivelse.  Da får vi en sjans til å forbedre og høyne standarden på tilbudet vårt.  Som leverandør i denne type forhandlinger lærer vi masse og det har stor nytteverdi for oss.  Konklusjon: Forhandlinger gir muligheter til forbedring – og oppdragsgiver kan få frem det beste tilbudet, fra hver leverandør.  Jeg vil også nevne at i luftfarten er ikke alltid pris det som er mest foretrukket. Og:

– Det offentlig generelt sett er ikke så flinke til å etterspørre info.  De bør tenke at de skal kontakte en spesialist for å få de beste råd.  Eksempel: Skal du bestille et kjøkken så spør en alltid om råd for å få kjøkkenet inntegnet og passe inn i det aktuelle rom og hus. Vi opplever at det offentlige kommer med ferdig design i anbudene sine.  Da får de gjerne et dårligere produkt.  De burde være mer opptatt av å få verdi for pengene sine.

– Vi opplever  påpeker Taylor, at Arbeidstilsynet er spørrende etter informasjon samtidig som tilsyn utføres. Dette fører til en bedre og mer utviklende dialog, selv om eventuelle pålegg utløses.  Hvis vi skal lykkes med å forbedre miljøgevinst i offentlige anskaffelser, må det bli mer bruk av åpne forhandlinger – og dialog med oppdragsgiver.

Bli den første til å kommentere på "Leverandør: Skjerpede miljøkrav krever forhandlinger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.